Vakgebieden

Public

U wordt als overheidsinstelling geconfronteerd met een toenemende complexiteit aan regelgeving en juridische verplichtingen.  Overheidsopdrachten, infrastructuurprojecten, PPS-projecten, valorisatie van overheidsgoederen  maar ook andere beslissingen vergen een doorgedreven en gespecialiseerde juridische aanpak.

Hiervoor heeft u niet steeds de know how  of mensen in huis of beschikt u niet over voldoende tijd.

Wij hebben de ervaring om overheidsinstellingen  van zeer nabij juridisch bij te staan en een full service te verlenen waarbij direct en persoonlijk contact centraal staan.

Maar ook de burger en de onderneming kan zich geen bestaan zonder overheid meer voorstellen:

  • vergunningen zijn een centraal gegeven. Wij leveren bijstand bij het verkrijgen van vergunningen (stedenbouw, milieu, handelsvestiging…) en voeren de gepaste procedures voor het geval het mis gaat.
  • De onderneming wordt ook meer en meer de  partner van de overheid: bij PPS, als projectontwikkelaar, als koper van overheidsgoederen, als inschrijver bij overheidsopdrachten. Wij leveren hierin de vereiste bijstand, waarbij de wederzijdse gevoeligheden van overheid en burger op een doortastende wijze worden meegenomen.
  • Onderwijs is vaak voorwerp van geschil. Ook hier verlenen we bijstand.

Rechtstakken