Voor professionelen

Marktpraktijken & consumentenrecht

Er zijn heel wat spelregels verbonden aan het aanbieden van producten of diensten. Zo bent u bijvoorbeeld wettelijk verplicht om voldoende informatie ter beschikking te stellen aan consumenten of mag u niet op oneerlijke wijze met andere ondernemingen concurreren. 

 

Het Wetboek Economisch recht en de bescherming van de consument is een juridisch kluwen waarin wij graag klaarheid scheppen. Zo staan onze experten u graag bij vóór u uw producten of diensten aanbiedt, maar evenzeer in het het slechtste geval, wanneer u bijvoorbeeld geconfronteerd zou worden met een zogenaamde vordering tot staking.

Uw team van experten

Marktpraktijken & consumentenrecht

Wat wij voor jou
kunnen betekenen

Voorkomen is vaak beter dan genezen. Bij ConSenso onderzoeken we aan welke wettelijke verplichtingen de verkoop van uw producten en diensten dienen te voldoen. Zo kunt u zich richten op hetgeen er écht toe doet: uw zaak runnen. Maar genezen doen we met evenveel passie. Tracht iemand bijvoorbeeld uw activiteit te dwarsbomen? Als professionele probleemoplossers maken we uw probleem graag het onze.