Voor professionelen

Omgeving

Zijn ruimtelijke structuur- en beleidsplannen, uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige voorschriften en milieuproblematieken voor u Chinees? Voor onze advocaten is het dagelijkse kost.
Het omgevingsrecht betreft een complexe materie en maakt deel uit van het bredere bestuursrecht, waardoor er steeds een zekere spanning bestaat tussen de houder van de zakelijke rechten enerzijds, en de overheid anderzijds.

Uw team van experten

Omgeving

Wat wij voor jou
kunnen betekenen

Heeft u twijfels bij de vergunbaarheid van uw project? Wordt uw vergunning geweigerd of vecht een buur uw vergunning aan? ConSenso begeleidt u bij het gehele vergunningentraject. Verder hebben onze advocaten ervaring met het vertegenwoordigen van cliënten voor de administratieve rechtbanken, alsook in de daaraan voorafgaande administratieve beroepsprocedures. Zij staan daarbij overheden, ondernemingen en particulieren bij en zijn hierdoor uw ideale strategische partner om de beoogde oplossing te bereiken.