Voor professionelen

M&A, fusies, herstructureringen, splitsingen & overnames

Wat zijn de gevolgen van een fusie van uw onderneming met een grotere groep? Moet er rekening gehouden worden met een zittende aandeelhouder? Hoe kunt u uw bedrijf verkopen of overdragen? Hoe schat u de risico’s in die verbonden zijn aan de overname van een vennootschap? Kunt u een (minderheids)participatie in een vennootschap beschermen? 

 

Fusies en overnames van ondernemingen zijn gedetailleerd maatwerk. En maar goed ook. Want iedere situatie is uniek en situeert zich binnen een complex wettelijk kader. Hoe hier succesvol mee omgaan? Kiezen voor een persoonlijke aanpak. 

Uw team van experten

M&A, fusies, herstructureringen, splitsingen & overnames

Wat wij voor jou
kunnen betekenen

Ons M&A-team stelt de juiste vragen en doet de nodige due diligence taken om u in mensentaal te adviseren bij onderhandelingen, (her)structureringen of splitsingen. Hoe wij het anders doen? Door uw situatie te benaderen als een totaalproject. Dat is ook nodig, want bij het opmaken van uw strategie zijn verschillende rechtsdomeinen betrokken. Binnen ConSenso werken deze teams nauw samen. Zo verzekeren we u van een compleet én verstaanbaar plan van aanpak.