Voor professionelen

Bemiddeling in commerciële geschillen

Is er een geschil met een medeaandeelhouder, aannemer of klant en heeft u geen zin in een procedure? Bemiddeling biedt een constructief alternatief op de tijdrovende en vaak dure juridische procedures. Alsmaar meer ondernemers begrijpen dat inzichtgevende gesprekken vaak tot een beter resultaat leiden voor alle partijen. Gelooft u hier ook in? Dan is een betrouwbare juridische partner de volgende stap. 

Uw team van experten

Bemiddeling in commerciële geschillen

Mark Bernaerts

Mark Bernaerts

Vennoot
Erkend bemiddelaar
Maak kennis

Wat wij voor jou
kunnen betekenen

Binnen ConSenso is een echte bemiddelingspraktijk ontstaan. Erkende bemiddelaars staan alle partijen bij met persoonlijke begeleiding om zo een langdurige oplossing te bekomen. Wij luisteren naar alle verhalen, sporen de partijen aan in het nastreven van een oplossing en brengen de verschillende opties verstaanbaar in kaart. 

 

Hoe wij het verschil maken in bemiddeling? Door een grote betrokkenheid en nauwe samenwerking van onze bemiddelaars over verschillende rechtsdomeinen heen. Gedurende het volledige bemiddelingstraject stemmen we voortdurend af of het tempo, de aanpak én de doelgerichtheid van de bemiddeling voor alle deelnemers overeenstemt met hun verwachtingen. Wij nemen het persoonlijk.