“Mezelf grenzen opleggen? Waarom?”

Silke Claes

Silke verlegt graag haar grenzen. Dat is goed te merken bij de Chiro, waar ze zich eerst opwerkte naar leider en vervolgens naar medewerker van een overkoepelende ondersteuningsgroep. Haar jaren in de jeugdbeweging leerden haar met een open geest naar de wereld kijken en de situatie inschatten vanuit verschillende invalshoeken. Die kwaliteiten komen haar als advocaat-stagiair goed van pas!

Master in de Rechten, specialisatie economisch recht en privaatrecht
KULeuven
Bachelor in de Rechten
UHasselt
Voor professionelen
M&A, fusies, herstructureringen, splitsingen & overnames
Voor professionelen
Ondernemingsrecht
Aan de balie

Stagiaire bij ConSenso sinds 2022

  • Liep reeds zomerstage bij ConSenso in september 2021.
Langs de balie

Afkomstig uit Zolder

  • Houdt van Chiro en plezier maken met vrienden.
  • Leeft zich uit met tennis en lopen.
  • Is penningmeester bij het overkoepelend gewest voor de Chiro en ondersteunt verschillende afdelingen.