Vakgebieden

Collect

De wanbetaling van een debiteur, een problematische toename van uw klantenkrediet, … ?

Met ConSenso Collect willen wij een krachtig antwoord bieden op alle mogelijke verstoringen in het betaalgedrag van uw klanten. Wij besteden de grootste aandacht aan uw individueel dossier en doen al het mogelijke om de inning van uw onbetaalde facturen te verzekeren.

Voor grotere debiteurenportefeuilles bieden wij bovendien een moderne totaalaanpak, gaande van het opzetten van een gepaste incassomethode en –strategie, tot de effectieve behandeling van uw debiteurenportefeuille via minnelijke en/of gerechtelijke weg.

Door een voortdurende resultaatmeting van de dossiers in ons beheer, wagen wij ons ook voor uw dossiers aan een realistische resultaatprognose.

Om het geheel op te volgen voorzien wij u ten slotte van online toegang tot de individuele dossiers en van een globale rapportering op maat.

Rechtstakken