Tarieven

De erelonen en kosten worden vooraf besproken en kunnen in een overeenkomst worden vastgelegd.

1. Het ereloon is het deel dat staat voor het werk en de inbreng van de advocaat in de toevertrouwde zaak. Voor de berekening kunnen er verschillende methoden gevolgd worden.

* Uurtarief: de advocaat houdt op fiche nauwgezet het tijdsgebruik bij voor de studie en de prestaties die binnen het kantoor verricht worden. Het toepasselijk tarief wordt bij aanvang van het dossier afgesproken.

* Procentuele vergoeding: aan de grondslag van deze berekening liggen de waardebepaling en het bereikte resultaat.

* Vergoeding per prestatie: de advocaat houdt alle geleverde prestaties bij en deze worden aan het overeengekomen tarief in rekening gebracht.

* Gemengde methode: maakt gebruik van elementen van de boven besproken methodes om tot een andere berekeningswijze in afspraak met de cliënt.

2. De dossierkosten worden berekend als volgt:
- 11 euro per pagina dactylografie
- 0,40 euro per kopie
- 0,65 euro per km.

Bij aanvang van het dossier kan een voorschot gevraagd worden in functie van de voorziene werkzaamheden en kosten. Tussentijds worden afrekeningen naar de cliënt gestuurd in functie van de reeds geleverde werkzaamheden en kosten, zodat de financiële evolutie van het dossier bijgehouden wordt..

Als advocaat zijn  we sedert 1 januari 2014 BTW-plichtig.