Actuele info

Public - Ruimtelijke ordening en leefmilieu

11.09.2014

De beschadiging aan een niet-vergund gebouw kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding

Op 02 september 2014 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Tongeren beslist dat er geen recht bestaat op schadevergoeding in hoofde van de bouwheren van het klooster van Opgrimbie na de instorting van een deel van het klooster van Opgrimbie. Zulks ingevolge de afwezigheid van een stedenbouwkundige vergunning m.b.t. het onroerend goed.

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Ruimtelijke ordening en leefmilieu