Actuele info

Public - Publiek en administratief recht

01.03.2021

Over de passende beoordeling en het verlenen van omgevingsvergunningen: is de stikstofbom ook in Vlaanderen gebarsten?

 

In een recent arrest van 25 februari 2021 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor een landbouwexploitatie van 177.300 slachtkuikens en 30 runderen te Kortessem. Volgens de Raad werd bij de beoordeling onvoldoende onderzocht wat de effecten van het project op de nabijgelegen speciale beschermingszone zijn en werd de omgevingsvergunning bijgevolg vernietigd.

 

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Public - Publiek en administratief recht

04.11.2020

Groepswoningbouw en verkavelen in woonuitbreidingsgebied.

Zijn de omgevingsvergunning voor het verkavelen van een grond en groepswoningbouw in woonuitbreidingsgebied (weer) verzoend? (RvVb 12 mei 2020, nr. A-1920-0830)

Het leek onmogelijk te zijn geworden om een groepswoningbouwproject te realiseren op basis van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een grond of verkavelingsvergunning. In een arrest van 8 januari 2019 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen geoordeeld dat de wezenskenmerken van de verkavelingsvergunning en een groepswoningbouwproject niet met elkaar verenigbaar zijn. 

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Publiek en administratief recht