Actuele info

Public - Publiek en administratief recht

04.05.2017

Overeenkomsten voor het oprichten van niet vergunde gebouwen zijn nietig.

Bij gebreke aan stedenbouwkundige vergunningen worden rechtsregels van openbare orde geschonden bij de oprichting van een gebouw.De architecten- en aannemersovereenkomsten zijn dus nietig en worden geacht nooit te hebben bestaan. Een bouwheer wiens onvergund gebouw door een fout van architect of aannemer beschadigd wordt bij de oprichting heeft dus geen vorderingsrecht  en geen recht op schadevergoeding. Deze stelling is bevestigd door het Hof van Beroep te Antwerpen.

Bernard Mailleux.

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Overheidsopdrachten & overheidscontracten, Public - Publiek en administratief recht