Actuele info

Public - Overheidsopdrachten & overheidscontracten

04.05.2017

Overeenkomsten voor het oprichten van niet vergunde gebouwen zijn nietig.

Bij gebreke aan stedenbouwkundige vergunningen worden rechtsregels van openbare orde geschonden bij de oprichting van een gebouw.De architecten- en aannemersovereenkomsten zijn dus nietig en worden geacht nooit te hebben bestaan. Een bouwheer wiens onvergund gebouw door een fout van architect of aannemer beschadigd wordt bij de oprichting heeft dus geen vorderingsrecht  en geen recht op schadevergoeding. Deze stelling is bevestigd door het Hof van Beroep te Antwerpen.

Bernard Mailleux.

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Overheidsopdrachten & overheidscontracten, Public - Publiek en administratief recht

01.03.2016

Nieuwe Europese bekendmakingsdrempels inzake overheidsopdrachten.

Vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe drempelbedragen voor de Europese bekendmaking inzake overheidsopdrachten, ingevolge het ministerieel besluit van 22 december 2015.

Wanneer de waarde van een overheidsopdracht exclusief btw gelijk is aan of hoger is dan het drempelbedrag, dan zullen de Europese bekendmakingsregels op deze overheidsopdracht van toepassing zijn. Voor de cijfers lees verder...

Mr. Steven Van Geeteruyen

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Overheidsopdrachten & overheidscontracten