Actuele info

Private - Huur - eigendom - mede-eigendom (appartementen)

19.01.2019

Nieuwe rechten en plichten in het huurrecht voor Vlaanderen.

Er is een nieuw Vlaams decreet van toepassing op de huurovereenkomsten voor woningen gesloten vanaf 1 januari 2019.

Er zijn veranderingen in de regeling rond het overlijden van de huurder, de redactie van de tekst van de overeenkomst, medehuur zoals bij huwelijk samenwoonst, echtscheiding, en de mogelijkheid van kortgeding. Ook de huurwaarborgregeling wordt gewijzigd, waarbij de maximumwaarborg wordt verhoogd naar drie maanden.

Dit nieuwe huurdecreet is van toepassing op woninghuurovereenkomsten voor woningen gelegen in Vlaanderen en  voor de overeenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2019.

Felix Ruysschaert

felix.ruysschaert@consenso.be


 

Lees meer

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Huur - eigendom - mede-eigendom, Private - Huur - eigendom - mede-eigendom (appartementen)

29.11.2017

Kraken van huizen mag niet meer!

Op donderdag 16 november 2017 is de wet van 18/10/2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed, kortweg ‘kraakwet’ in werking getreden.

De wetgever heeft thans een middel voorzien voor de politie om op te treden tegen krakers en heeft het kraken strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 maand en met een geldboete van 26 euro tot 100 euro (te vermeerderen met de opcentiemen).

Lees meer

Tags: Corporate - Huur - eigendom - mede-eigendom, Private - Huur - eigendom - mede-eigendom (appartementen), Private - Strafrecht

22.06.2015

Opstalrecht na 190 jaren gewijzigd.

De wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal is gewijzigd door de wet van 25 april 2014.

Het toepassingsgebied van de opstalwet is verbreed zowel voor wat betreft de opstalhouder, als wat betreft de opstal zelf.

Daardoor heeft de wet een uitgebreidere, maar ook duidelijkere en meer rechtszekere toepassing.

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Corporate - Huur - eigendom - mede-eigendom, Private - Bouwrecht en aanneming, Private - Huur - eigendom - mede-eigendom (appartementen)

07.12.2014

Winkel uitbaten in een grootwarenhuis: handelshuur of niet?

Een zefstandige huurt een stukje van een grootwarenhuis om er handel te drijven in een product dat meestal niet binnen het assortiment valt van dat grootwarenhuis. Valt dit contract onder de bescherming van de handelshuurwet? Dat hangt af van de bijzondere omstandigheden en modaliteiten van de uitbating, en van de mogelijkheid  om een eigen cliënteel op te bouwen dat op beduidende wijze onderscheiden is van dat van het grootwarenhuis,  stelde het Hof van Cassatie onlangs.

Tags: Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Huur - eigendom - mede-eigendom, Private - Huur - eigendom - mede-eigendom (appartementen)