Actuele info

Private - Bouwrecht en aanneming

01.03.2016

Nieuwe Europese bekendmakingsdrempels inzake overheidsopdrachten.

Vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe drempelbedragen voor de Europese bekendmaking inzake overheidsopdrachten, ingevolge het ministerieel besluit van 22 december 2015.

Wanneer de waarde van een overheidsopdracht exclusief btw gelijk is aan of hoger is dan het drempelbedrag, dan zullen de Europese bekendmakingsregels op deze overheidsopdracht van toepassing zijn. Voor de cijfers lees verder...

Mr. Steven Van Geeteruyen

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Overheidsopdrachten & overheidscontracten

22.06.2015

Opstalrecht na 190 jaren gewijzigd.

De wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal is gewijzigd door de wet van 25 april 2014.

Het toepassingsgebied van de opstalwet is verbreed zowel voor wat betreft de opstalhouder, als wat betreft de opstal zelf.

Daardoor heeft de wet een uitgebreidere, maar ook duidelijkere en meer rechtszekere toepassing.

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Corporate - Huur - eigendom - mede-eigendom, Private - Bouwrecht en aanneming, Private - Huur - eigendom - mede-eigendom (appartementen)

18.09.2014

Niet-naleven van de aanwezigheidsregistratie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen: zware sancties vanaf 01.10.2014 !

Vanaf 1 oktober 2014 zijn er zware sancties van toepassing op het niet-naleven van de elektronische aanwezigheidsregistratie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Deze verplichting bestaat al sedert 1 april 2014 voor werken in onroerende staat waarvan het totale bedrag minimum 800.000 EUR bedraagt. Dit zal gebeuren door een speciaal registratie-apparaat.

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Bouwrecht en aanneming

11.09.2014

De beschadiging aan een niet-vergund gebouw kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding

Op 02 september 2014 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Tongeren beslist dat er geen recht bestaat op schadevergoeding in hoofde van de bouwheren van het klooster van Opgrimbie na de instorting van een deel van het klooster van Opgrimbie. Zulks ingevolge de afwezigheid van een stedenbouwkundige vergunning m.b.t. het onroerend goed.

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Ruimtelijke ordening en leefmilieu