Actuele info

Corporate - Andere

03.05.2017

Nieuw vanaf 1 mei 2017: een bijdrage van 20 euro per nieuw dossier en per partij ter ondersteuning van de pro deo bijstand.

Het Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand  werd opgericht bij wet dd. 19/03/2017 en wordt aangevuld met een Koninklijk besluit dd. 26/04/2017 dat nog een aantal praktische zaken regelt. Vanuit het Fonds zullen vergoedingen worden betaald aan advocaten die personen bijstaan die genieten van de juridische tweedelijnsbijstand (de zgn. ‘pro deo’). Voordien was het de overheid die deze vergoedingen betaalde, maar besparingen bij de overheid leidden ertoe dat er andere middelen dienden te worden gezocht met het oog op het financieren van de tweedelijnsbijstand.

Janne Poets

Lees meer

Tags: Corporate - Andere, Private - Andere