Actuele info

16.11.2020

Vooraf aangevinkte toestemming geldig?

Orange Romania, een Roemeense aanbieden van mobiele telecommunicatiediensten, werd een boete opgelegd voor het verzamelen en opslaan van kopieën van de identiteitsbewijzen van haar klanten zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

De standaardovereenkomst van Orange Romania, dewelke zij voorlegt aan haar klanten, bevat een bepaling dewelke stelt dat de klant in kennis werd gesteld van de inzameling en opslag van hun identificatiebewijzen en dat zij hiermee instemmen. Het vakje m.b.t. deze bepaling werd vooraf aangevinkt nog voordat de klant het contract ondertekende.

De Roemeense rechtbank verzocht het Hof van Justitie om te verduidelijken onder welke voorwaarden de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens geldig is.

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Consumentenrecht en marktpraktijken.

12.11.2020

Met grote stappen snel thuis: tijdrovende vergunningsprocedure moet wijken voor hoognodige ondersteuning zorgsector

De Vlaamse Regering heeft op 27 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Eén van voornaamste beweegredenen hier achter is om de toenemende druk op de ziekenhuizen en zorginstellingen een forse halt toe te roepen.

 

Het belang van veelvuldig testen en beschikbare ziekenhuisbedden behoeft geen betoog. Hoewel iedereen op individueel niveau hiertoe zijn steentje kan bijdragen, moet er ook op grootschaliger niveau worden gezocht naar efficiënte en innovatieve maatregelen.

 

Het inrichten van testdorpen en de tijdelijke uitbreiding van ziekenhuizen zijn voorbeelden. In normale omstandigheden zijn dit handelingen die vallen onder de omgevingsvergunnings- en meldingsplicht.

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Overheidsopdrachten & overheidscontracten

10.11.2020

De overstap naar e-commerce in tijden van COVID-19

Nationale lockdown 2.0 is een feit. Ondernemingen staan opnieuw voor grote uitdagingen sinds de overheid heeft beslist dat alle niet-essentiële fysieke winkels wederom noodgedwongen de deuren moeten sluiten.

De overstap naar e-commerce kan soelaas bieden. Verkoop via internet blijft immers toegelaten, ook voor niet-essentiële producten. Inzetten op online verkoop via een webshop is dan ook de boodschap.

Bij de uitbating van een webshop dienen een aantal aandachtspunten in acht genomen te worden:

Lees meer

Tags: Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Consumentenrecht en marktpraktijken.

09.11.2020

ConSenso Virtual Job Fair

 

ConSenso advocaten is dit jaar aanwezig op de jobbeurzen van de VUB (09/11/2020), KULeuven (16/11/2020), UAntwerpen (17/11/2020) en UHasselt (07 en 08/12/2020).

Ingevolge de COVID19 maatregelen die de overheid heeft opgelegd, vinden deze jobbeurzen virtueel plaats.

Via de talent pagina van ConSenso (www.consenso.be/nl/talent) kunnen de studenten kennis maken met het kantoor, het verloop van een stage bij ConSenso etc. Zij kunnen ook hun CV uploaden en een filmpje waarin zij zichzelf voorstellen.

ConSenso kijkt alvast  uit naar nieuw talent!


 

05.11.2020

CORONA : telewerk opnieuw verplicht;

U heeft het gehoord: telethuiswerk is opnieuw verplicht! Het wetgevend kader hieromtrent werd in allerijl op Allerheiligen geschreven en is in werking getreden op 2 november jl.

 

Is telethuiswerk niet mogelijk, dan vallen we terug op de algemene regel dat steeds 1,5 meter afstand moet worden gehouden én dat uw onderneming een attest of ‘elk ander bewijsstuk’ aflevert waaruit blijkt dat uw werknemer niet kan telethuiswerken of waaruit blijkt dat de aanwezigheid van de werknemer op de werkplaats noodzakelijk is.

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid