Actuele info

04.01.2021

Nieuwe Corona Update wat betreft gerechtelijke uitvoeringsmogelijkheden

Bij wet van 20 december 2020 werd het moratorium, dat naar aanleiding van de eerste lockdown van kracht was, opnieuw ingevoerd en dit voor de periode vanaf 24.12.2020 tot en met 31.01.2021 waarbij een eventuele verlenging mogelijk is.

Inhoudelijk is het nieuwe moratorium quasi identiek aan het vorige.

 

Het blijft wel mogelijk om over te gaan tot aanmaning, dagvaarding, betekening van een uitvoerbare titel, bevel tot betalen, opstart van de ios-procedure, vaststellingen en dergelijke.

 

Een aantal uitvoeringsmaatregelen zijn echter conform de wet voorlopig niet toegelaten.

Wat betreft de natuurlijke personen worden de volgende maatregelen opgeschort:

-        loonoverdrachten van werknemers

-        bewarende en uitvoerende beslagen onder derden

-        omzettingen van bewarende beslagen in uitvoerende beslagen

-        uitvoerend roerend beslag

-        uitvoerend onroerend beslag op een onroerend goed dat de woonst betreft van de beslagene

-        hervatting van een procedure inzake uitvoerend roerend beslag zoals het stellen van een nieuwe verkoopdag, aanplakken, opladen en gerechtelijke openbare verkoop

-        uithuiszetting uit een adres waar de betrokkene is gedomicilieerd tenzij het pand reeds verlaten werd

Lees meer

Tags: Corporate - Ondernemingen in moeilijkheden, Private - Betalingsmoeilijkheden

24.12.2020

Telewerk in tijden van corona, maar zeker ook erna !

Dit topic zal in het nieuwe jaar aan bod komen in een reeks van webinars die ConSenso Advocaten organiseert.

 

Nu reeds willen we u wijzen op de actieve oproep van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk om van thuis uit te werken, wanneer mogelijk. Deze actieve oproep wordt bovendien ‘net voor de feestdagen’ vergezeld van de mededeling dat vanaf januari 2021 gerichte flitscontroles zullen plaatsvinden in de sector van de dienstverlening.

 

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

24.12.2020

Wat zijn uw opties wanneer je slachtoffer bent van een medische fout?

Stel een gezonde jonge patiënt met een gebroken vinger laat zich opereren. Hij loopt hierbij de ziekenhuisbacterie op en heeft naar aanleiding hiervan zware restschade nl. zijn arm moet geamputeerd worden. 

Stel een patiënt heeft tijdens een hartoperatie veel bloed verloren. De medische fout bestond uit het toedienen van bloed van een andere bloedgroep. De man raakte in shock en heeft hierdoor een hersenbeschadiging opgelopen. Met verschillende letsels tot gevolg: geheugenstoornissen, concentratiestoornissen, beperkt libido, depressiviteit. Zijn kwaliteit van leven is ernstig en blijvend verminderd. Hij is bijna volledig arbeidsongeschikt.

Wat zijn de opties voor deze patiënten?

Lees meer

Tags: Corporate - Schade, aansprakelijkheid, verzekeringen en verkeer., Private - Verkeer, aansprakelijkheid, verzekering en schade

14.12.2020

Werknemersvergoeding voor werkmateriaal in een kapsalon.

De arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling  Tongeren toont zich pragmatisch en heeft oog en oor voor de feitelijke situatie op de werkvloer

Een werkgever die kan bewijzen, aan de hand van objectieve bewijsstukken, dat aan de werknemers voldoende werkmateriaal ter beschikking werd gesteld, kan niet veroordeeld worden tot het betalen van een vergoeding aan een werknemer die voorhoudt haar “eigen” werkmateriaal te hebben gebruikt.

Een werkneemster in een kapsalon werd ontslagen en vorderde (onder meer) de veroordeling van de werkgever tot betaling van een forfaitaire vergoeding wegens het niet ter beschikking stellen van werkmateriaal, in toepassing van de sectorale cao van 11/10/2012 in het paritair comité 314.

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid