Actuele info

GELIJK HEBBEN BETEKENT NIET PER SE GELIJK KRIJGEN!

Maar hoe bewijst u uw gelijk?

Vanaf 1 november 2020 gelden er nieuwe bewijsregels.

 

Door de invoeging van Boek 8 in het nieuwe Burgerlijk Wetboek worden de bewijsregels na 200 jaar (eindelijk) geüpdatet. Dit was broodnodig, enerzijds gezien de technologische evoluties die o.a. de e-mail, maar ook sms- en Whatsapp-verkeer in het leven hebben geroepen, anderzijds om bepaalde aspecten inzake het bewijsrecht te verduidelijken en vereenvoudigen.

 

De clue is dat u bij het sluiten van een overeenkomst moet nagaan wat de waarde van de rechtshandeling is en welke de hoedanigheid van de andere partij is (particulier / onderneming / derde) om uit te maken of er een ondertekend geschift nodig is of niet. Verder adviseren wij om alle steeds alle documenten van een transactie te bewaren en dan bedoelen we zowel digitale als papieren stukken.

Lees meer

Tags: Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Private - Burgerlijke contracten & geschillen

28.10.2020

Tot hier en niet verder: Cassatie legt concurrentieverbod bestuurders aan banden

Als bestuurder kan u geen concurrerende activiteiten stellen ten opzichte van de vennootschap waarin u werd aangesteld. Als bestuurder bent u immers wel onafhankelijk, maar moet u evenzeer in het belang van de vennootschap handelen en dient u bovendien verantwoording af te leggen aan de aandeelhouders van de vennootschap. Tot zover een heldere logica, maar wanneer eindigt die zogenaamde niet-concurrentieplicht? Daarover waren de meningen verdeeld. Het Hof van Cassatie verschaft evenwel duidelijkheid in haar arrest van 25 juni 2020. Wij zetten het voor u in perspectief.

Lees meer

Tags: Corporate - Vennootschappen en Verenigingen

28.10.2020

KAN EEN AANNEMER ZONDER MEER IN ZIJN OPDRACHT VERVANGEN WORDEN?

Het is een vaak voorkomende situatie: Er ontstaat onenigheid tussen bouwheer en aannemer, het vertrouwen raakt zoek, en wil men eigenlijk niets liever dan de resterende werken op kosten van de aannemer door een andere aannemer laten uitvoeren. Vaak doet de bouwheer dit zonder eerst via de rechtbank te passeren. De zogenaamde “buitengerechtelijke vervanging”. Maar kan dat zomaar!? Er is toch een contract?!

 

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming

27.10.2020

Hof van Justitie kiest kant van “Eveline”

6 oktober 2020 was een hoogdag voor iedereen die van ver of dichtbij betrokken is bij privacywetgeving en dataretentie. Het Hof van Justitie heeft immers nog maar eens een stok in het dataretentie-hoenderhok gegooid met twee arresten (samengevoegde zaken C-511/18, C-512/18 en C-520/18, en C-623/17).

Hoezo, naaktbeelden?

Eerder deze maand werd in de media druk geschreven over “Eveline”, die op slinkse wijze naaktbeelden van bekende en minder bekende Vlamingen zou hebben vergaard en vervolgens deze beelden heeft verspreid. Dat u strafbaar bent door naaktbeelden te verspreiden tegen de wil van de persoon op de beelden blijft onveranderd. Maar met de arresten van het Hof van Justitie van 6 oktober wordt de opsporing van de personen die de beelden hebben gedeeld, in één klap een stuk moeilijker.

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy

12.10.2020

EPPO kleurt Europees geld witter dan wit

Sinds deze zomer heeft het strafrechtlandschap een nieuwe vervolgende instantie. Naast de nationale Openbare Ministeries is het European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in werking getreden. EPPO is in het leven geroepen om de financiële belangen van de Europese Unie te vrijwaren door middel van strafrechtelijke onderzoeken.

Lees meer

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Corporate - Strafrecht in de onderneming (algemeen, sociaal, fiscaal, milieu), Private - Fiscaal recht & vermogensplanning, Private - Strafrecht