Actuele info

01.03.2016

Nieuwe Europese bekendmakingsdrempels inzake overheidsopdrachten.

Vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe drempelbedragen voor de Europese bekendmaking inzake overheidsopdrachten, ingevolge het ministerieel besluit van 22 december 2015.

Wanneer de waarde van een overheidsopdracht exclusief btw gelijk is aan of hoger is dan het drempelbedrag, dan zullen de Europese bekendmakingsregels op deze overheidsopdracht van toepassing zijn. Voor de cijfers lees verder...

Mr. Steven Van Geeteruyen

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Overheidsopdrachten

Minnelijke medische expertise: opletten voor wat U tekent.

Als u door de fout van een derde partij  lichamelijke schade hebt geleden, waarbij U recht hebt op vergoeding zal men de verzekering U vaak een medische expertise voorstellen. Alvorens deze medische expertise kan plaatsvinden, wordt u gevraagd een protocol te ondertekenen. Dan moet U zeer goed opletten, want vaak is er geen weg meer terug als de expertise  tegenvalt! Gezien het vaak snel over grote bedragen gaat raadpleegt U best eerst een advocaat.

Angela Piscione

Lees meer

Tags: Corporate - Schade, aansprakelijkheid, verzekeringen en verkeer., Private - Verkeer, aansprakelijkheid, verzekering en schade

16.12.2015 -EU bereikt akkoord over nieuwe privacyregels

De Europese Commissie heeft samen met de Raad en het Europees parlement dinsdagavond een akkoord bereikt over een nieuwe privacyverordening. De general data protection regulation is sinds 2012 in de maak en kan vanaf 2018 van kracht zijn.

De nieuwe verordening vervangt de privacyrichtlijn 95/46/EG, die sinds 1995 van kracht is. De verordening heeft rechtstreekse werking en hoeft daarom niet zoals een richtlijn omgezet te worden in nationale wetgeving. Het is de bedoeling dat de nieuwe Europese wet de gefragmenteerde privacywetgeving in de lidstaten naar hetzelfde niveau brengt. De verordening zal begin 2016 nog formeel door de Raad en het EU-parlement aangenomen moeten worden en wordt twee jaar later van kracht.

Stijn Tutenel

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT