Actuele info

09.11.2020

ConSenso Virtual Job Fair

 

ConSenso advocaten is dit jaar aanwezig op de jobbeurzen van de VUB (09/11/2020), KULeuven (16/11/2020), UAntwerpen (17/11/2020) en UHasselt (07 en 08/12/2020).

Ingevolge de COVID19 maatregelen die de overheid heeft opgelegd, vinden deze jobbeurzen virtueel plaats.

Via de talent pagina van ConSenso (www.consenso.be/nl/talent) kunnen de studenten kennis maken met het kantoor, het verloop van een stage bij ConSenso etc. Zij kunnen ook hun CV uploaden en een filmpje waarin zij zichzelf voorstellen.

ConSenso kijkt alvast  uit naar nieuw talent!


 

05.11.2020

CORONA : telewerk opnieuw verplicht;

U heeft het gehoord: telethuiswerk is opnieuw verplicht! Het wetgevend kader hieromtrent werd in allerijl op Allerheiligen geschreven en is in werking getreden op 2 november jl.

 

Is telethuiswerk niet mogelijk, dan vallen we terug op de algemene regel dat steeds 1,5 meter afstand moet worden gehouden én dat uw onderneming een attest of ‘elk ander bewijsstuk’ aflevert waaruit blijkt dat uw werknemer niet kan telethuiswerken of waaruit blijkt dat de aanwezigheid van de werknemer op de werkplaats noodzakelijk is.

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

04.11.2020

Groepswoningbouw en verkavelen in woonuitbreidingsgebied.

Zijn de omgevingsvergunning voor het verkavelen van een grond en groepswoningbouw in woonuitbreidingsgebied (weer) verzoend? (RvVb 12 mei 2020, nr. A-1920-0830)

Het leek onmogelijk te zijn geworden om een groepswoningbouwproject te realiseren op basis van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een grond of verkavelingsvergunning. In een arrest van 8 januari 2019 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen geoordeeld dat de wezenskenmerken van de verkavelingsvergunning en een groepswoningbouwproject niet met elkaar verenigbaar zijn. 

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Publiek en administratief recht

04.11.2020

BURENRELATIES IN HET NIEUWE BURGERLIJK WETBOEK.

Burenhinder is een thema dat, jammer genoeg, tot het dagelijks leven behoort.

 

In het verleden vormden de toepassingsvoorwaarden en de modaliteiten van de leer van de burenhinder dikwijls het voorwerp van discussie waarop de rechtspraak een antwoord tracht te formuleren.

 

Om toch een duidelijker wettelijk kader te bieden inzake burenhinder en om het goederenrecht aan te passen aan de moderne samenleving en aan de behoeften van de hedendaagse maatschappij, heeft de wetgever de wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “goederen” van het burgerlijke wetboek in het leven geroepen.

Lees meer

Tags: Private - Burgerlijke contracten & geschillen

04.11.2020

Corona-update: bepaalde uitvoeringsmaatregelen worden tijdelijk opgeschort

De nieuwe en verstrengde maatregelen die werden afgekondigd met het oog op het bestrijden van het coronavirus, hebben verregaande implicaties voor heel wat sectoren. Dit is ook het geval voor wat betreft de gerechtsdeurwaarders.

 

Hoewel de gerechtsdeurwaarders deel uitmaken van de groep van essentiële beroepen, gelden er sedert 2 november een aantal beperkingen wat betreft de uitvoeringsmogelijkheden. Dit is belangrijk om in het achterhoofd te houden zo u een procedure wenst op te starten dan wel een vonnis of een arrest wenst uit te voeren. Deze maatregelen zijn opgenomen in een circulaire (2020CIR069) die werd overgemaakt door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Dit is belangrijk om in het achterhoofd te houden zo u een procedure wenst op te starten dan wel een vonnis of een arrest wenst uit te voeren.

Lees meer