Actuele info

29.03.2017

Rechtbank van koophandel te Antwerpen oordeelt over afwervingsclausules van uitzendkantoren

In een vonnis dd. 7 maart 2017 beoordeelt de rechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen, de rechtsgeldigheid van een afwervingsclausule gehanteerd door een uitzendkantoor.

Deze uitspraak legt een risico bloot dat allicht vele uitzendkantoren op de markt lopen wanneer zij ongevraagd profielen voorstellen. Het is aangewezen dat het uitzendkantoor haar werkwijze aanpast en enkel nog uitzendkrachten voorstelt indien zij in die zin werd beopdracht.

Janne Poets - Advocaat

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen

20.12.2016

Snelheidsboete onwettig verklaard

Door 4 recente arresten van het Hof van Cassatie komen snelheidsboetes op de helling te staan omdat het Hof oordeelde dat het opvragen van deze gegevens onwettig is, omdat het in strijd is met de privacy-wetgeving.

Resultaat: het bewijs is nietig.

Dit geldt dus voor snelheidsovertredingen, maar ook in het algemeen voor alle verkeersovertredingen waarbij identiteitsgegevens worden opgevraagd uit een databank.

 

Lees meer

Tags: Corporate - Schade, aansprakelijkheid, verzekeringen en verkeer., Corporate - Strafrecht in de onderneming (algemeen, sociaal, fiscaal, milieu), Private - Strafrecht, Private - Verkeer, aansprakelijkheid, verzekering en schade

03.09.2016

Nieuwe stagiair is bij ConSenso gestart.

Op 1 september 2016 legde Melanie Beerten haar eed af als advocaat. Ze behaalde haar master in de rechten aan de universiteit te Leuven; Ze zal op het kantoor te Genk Mark Bernaerts, die haar stagemeester is,  bijstaan en ook ondersteuning verlenen aan Stijn Tutenel.

Tags: ConSenso nieuws