Actuele info

24.12.2020

Telewerk in tijden van corona, maar zeker ook erna !

Dit topic zal in het nieuwe jaar aan bod komen in een reeks van webinars die ConSenso Advocaten organiseert.

 

Nu reeds willen we u wijzen op de actieve oproep van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk om van thuis uit te werken, wanneer mogelijk. Deze actieve oproep wordt bovendien ‘net voor de feestdagen’ vergezeld van de mededeling dat vanaf januari 2021 gerichte flitscontroles zullen plaatsvinden in de sector van de dienstverlening.

 

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

14.12.2020

Werknemersvergoeding voor werkmateriaal in een kapsalon.

De arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling  Tongeren toont zich pragmatisch en heeft oog en oor voor de feitelijke situatie op de werkvloer

Een werkgever die kan bewijzen, aan de hand van objectieve bewijsstukken, dat aan de werknemers voldoende werkmateriaal ter beschikking werd gesteld, kan niet veroordeeld worden tot het betalen van een vergoeding aan een werknemer die voorhoudt haar “eigen” werkmateriaal te hebben gebruikt.

Een werkneemster in een kapsalon werd ontslagen en vorderde (onder meer) de veroordeling van de werkgever tot betaling van een forfaitaire vergoeding wegens het niet ter beschikking stellen van werkmateriaal, in toepassing van de sectorale cao van 11/10/2012 in het paritair comité 314.

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

11.12.2020

SABAM VS. TOMORROWLAND | WECANDANCE

Het is reeds lang geweten dat  de auteursrechtenvereniging, Sabam CVBA, en de organisator van het festival Tomorrowland, Weareone.World BV, wel vaker in de clinch liggen. Het eerste dispuut gaat reeds terug tot de editie van 2010.

In 2017 vaardigde SABAM nogmaals een dagvaarding uit opzichtens Weareone.World BV, alsook opzichtens Wecandance NV, de organisator van het festival Wecandance. SABAM vorderde de veroordeling van laatstgenoemden tot betaling van de verschuldigde auteursrechtelijke vergoedingen. De door SABAM gevorderde bedragen werden berekend op grond van het basistarief waarin het zogeheten tarief 211 voorziet.

Lees meer

Tags: Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT

16.11.2020

“Welcome back talks” leiden tot een boete van 35,3 miljoen euro voor Duits servicecenter van H&M

Naar goede gewoonte organiseerde H&M “Welcome back talks” na elke afwezigheid van een werknemer, dit zowel na vakantie, ziekte, kort verzuim, … Hierbij werd voornamelijk geïnformeerd naar de oorzaak van de  afwezigheid van de werknemer. Deze (gevoelige) gegevens werden minstens sinds 2014 op een digitaal platform opgeslagen dat toegankelijk was voor een vijftigtal managers. Ook informatie uit informele gesprekken tijdens de pauze werd opgeslagen op dit digitaal platform.

Maar waarom? De gegevens werden aangewend om een profiel te schetsen van de werknemers en dit profiel werd vervolgens voor interne doeleinden, zoals voor werkevaluaties, aangewend.

Deze praktijk werd onthuld door een configuratiefout in het digitale systeem, ingevolge waarvan het desbetreffend digitaal platform toegankelijk werd voor alle werknemers. Na de melding van het gegevenslek werd een onderzoek opgestart door de Hamburgse Commissaris voor Gegevensbescherming.

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid