Actuele info

17.02.2021

AFDWINGBAARHEID VAN UW ALGEMENE VOORWAARDEN

Is een verwijzing naar de voorwaarden op bijvoorbeeld uw website voldoende of dient uw contractspartij effectief kennis te nemen van de voorwaarden?

De rechtspraak blijft verdeeld!

Na het lezen van een recent vonnis van de arrondissementsrechtbank van Antwerpen (nr. 19/34/E dd. 14/01/2020), een rechtbank die zich specifiek richt op de beslechting van bevoegdheidsgeschillen, blijkt nogmaals het belang van de afdwingbare algemene voorwaarden.

In de praktijk zien wij vaak dat algemene voorwaarden gedateerd zijn doordat er wordt verwezen naar wetgeving die niet meer bestaat of doordat de voorwaarden niet conform de nieuwe B2B-wetgeving zijn (die in december 2020 in werking is getreden). Vaak stellen wij ook vast dat de algemene voorwaarden van ondernemingen niet zijn aangepast aan courante rechtspraak van rechtbanken, of… erger nog… gekopieerd worden van concurrerende ondernemingen (en daarbij soms zelfs “vergeten” wordt de naam van de onderneming aan te passen!).

Lees meer

Tags: Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen

05.02.2021

Wie het maskertje past … draagt het vanaf nu ALTIJD

Op de wekelijkse persconferentie van Sciensano van 2 februari heeft viroloog Steven Van Gucht het nieuwe advies van de Risk Assessment Group aangekondigd. Opmerkelijk is dat de RAG adviseert om steeds een mondmasker te dragen op de werkvloer, ook al kan men de anderhalve meter-maatregel naleven.

 

De Generieke Gids, in haar derde versie, beveelt het mondmasker enkel aan als de 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd. Die aanbeveling wordt nu dus versterkt door de RAG.

 

Misschien al even onverwacht was er plots, in de avond van 26 januari 2021, CAO 149 van de NAR die een specifiek kader voorziet voor het huidige coronatelewerk. Dit ‘coronatelewerk’ valt immers niet in te passen in het bestaande wettelijk kader rond telewerk. Meer daarover kan u eind van de maand vernemen in onze tweede webinar.

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

03.02.2021

Akkoord bij zelfstandige thuisverpleegkundigen en andere zorgverstrekkers.

VP+, een groepering van ondernemingen van, voor en met zelfstandige thuisverpleegkundigen en andere zorgverstrekkers in de thuisgezondheidszorg, vond onlangs de oplossing op maat bij ConSenso advocaten. Meester Janne Poets, gespecialiseerd in arbeids- en sociale zekerheidsrecht, assisteert de Hasseltse groepering vanaf nu bij juridische kwesties op en naast de werkvloer. Als empatisch advocaat benadert ze elke vraag met het nodige gezond verstand en zal ze steeds in eerste instantie nagaan of een minnelijke regeling tussen partijen mogelijk is.

Vanuit ConSenso onderstrepen wij het belang van dergelijke samenwerkingen die onze visie van een pragmatische aanpak enkel versterken. 

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

24.01.2021

Ook bouwpromotoren kunnen genieten van tijdelijke btw-verlaging voor afbraak en heropbouw tot en met 31 december 2022.

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft men met de Programmawet van 20 december 2020 de bouwsector een extra duwtje in de rug willen geven en heeft men de tariefverlaging van 6% voor afbraak en heropbouw van onroerende goederen uitgebreid tot het volledige grondgebied. Daarnaast werd er  voorzien in een tijdelijke tariefverlaging van 6% voor de levering van woningen die afgebroken en heropgebouwd werden.

Momenteel kan men dus niet alleen in de 32 centrumsteden onroerende goederen afbreken en heropbouwen met toepassing van een verlaagd btw-tarief van 6%, maar is dit ook in de rest van België mogelijk.

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming