Actuele info

30.03.2022

Verlaging btw-tarief van 6% voor de levering met plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.

Op de website van de FOD Financiën is zojuist de tekst verschenen van het Koninklijk Besluit dat een verlaagd btw-tarief van 6% invoert voor de levering met plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen (op of in de nabijheid van woningen). Door het invoeren van een verlaagd btw-tarief tracht men de overgang van fossiele naar hernieuwbare en duurzame energiebronnen op fiscaal vlak te stimuleren.

Tevens voorziet dit Koninklijk Besluit in de langverwachte verlenging van de tijdelijke btw-verlaging van 6% voor de afbraak en heropbouw van gebouwen over het volledige grondgebied van België met een periode van één jaar. Op deze wijze tracht men rechtszekerheid te verlenen aan bouwheren die ten gevolge van deze verlenging tot 31.12.2023 van deze regeling zullen kunnen genieten.

Dit besluit zal in werking treden op 1 april 2022.”

Linkhttps://financien.belgium.be/nl/Actueel/kb-tot-vaststelling-van-de-tarieven-van-de-belasting-over-de-toegevoegde-waarde-en-tot