Actuele info

25.05.2018 - Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Private - Burgerlijke contracten & geschillen, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning

Het Vlaams verkooprecht wordt hervormd!

De Vlaamse decreetgever heeft vanaf 1 juni 2018 een nieuw verkooprecht ingevoerd. Het principe is dat de verschillende tarieven, die reeds voorzien werden vanaf 2002, behouden blijven.

Het basisrecht bij een verkoop blijft  10%. Het verlaagd tarief van 5%, ook beter gekend onder de naam ‘klein beschrijf’ verdwijnt, evenals het abattement, doch de hervorming voorziet in nieuwe gunstregelingen.

De belangrijkste nieuwe gunstregelingen zijn het verlaagd tarief van 7% voor de aankoop van de enige woning en het verlaagd tarief van 6% voor aankoop van de enige woning met de verbintenis tot ingrijpende energetische renovatie, afgekort I.E.R.

Als voorwaarden worden voorzien dat dit verlaagd tarief voorbehouden is aan natuurlijke personen, voor de verkrijging van een woning middels zuivere aankoop waarbij de geheelheid in volle eigendom worden verkregen, de koper geen eigenaar mag zijn van een andere woning of bouwgrond voor de geheelheid in volle eigendom en zich dient te verbinden tot de inschrijving in het bevolkingsregister binnen de 2 jaar na de datum van de authentieke aankoopakte.

Voorts is er een bijkomende vermindering voor een goedkope woning en het verlaagd tarief van 1% bij aankoop van een beschermd monument als woning.

Tot slot en bijzonder interessant is een nieuw verlaagd tarief van 7% voor de aankoop woning voor verhuring aan een sociaal verhuurkantoor.

Al deze gunstregelingen zijn nog onderworpen aan een aantal bijzondere voorwaarden.

Felix Ruysschaert