Actuele info

16.11.2020 - Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Consumentenrecht en marktpraktijken.

Vooraf aangevinkte toestemming geldig?

Het Hof van Justitie sprak zich op 11 november 2020 uit over deze kwestie en benadrukt dat toestemming vrijelijk gegeven moet worden en specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig moet zijn. Toestemming kan dan ook niet geldig gegeven worden in geval van stilzwijgen, vooraf aangevinkte vakjes of inactiviteit.

Orange Romania heeft als verwerkingsverantwoordelijke de plicht om de rechtmatigheid van de gegevensverwerking aan te tonen en dient in staat te zijn om de geldige toestemming van haar klanten voor te leggen. De nationale rechter dient hiertoe onderzoek te voeren.

Daarnaast dient de nationale rechter tevens te beoordelen of de klanten werden misleid over hun mogelijkheid tot contractsluiting, ongeacht hun weigering toestemming te verlenen m.b.t. de verwerking van hun persoonsgegevens. Orange Romania vereiste immers dat de klant schriftelijk zou verklaren dat zij/hij niet instemde met het verzamelen of opslaan van hun identificatiebewijzen. Dergelijke aanvullende vereiste tast onnodig de vrijheid van de klant aan om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking.

Het Hof concludeert dan ook, in lijn met de geldende rechtspraak en rechtsleer terzake, dat het vooraf aangevinkt vakje voor een bepaling, dewelke stelt dat de klant in kennis werd gesteld van de inzameling en opslag van hun identificatiebewijzen en dat zij hiermee instemmen, niet aantoont dat de klant rechtsgeldig toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking. Te meer indien zij een aanvullende, schriftelijke verklaring dient te bezorgen teneinde aan te tonen dat zij niet instemt met de gegevensverwerking.

Katrien Loyens