Actuele info

Private - Familiale geschillen & bemiddeling

13.03.2016 - Private - Familiale geschillen & bemiddeling, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning

Verdeeld verblijf van de minderjarige in het bevolkingsregister.

Sinds 15.02.2016 kan een kind dat deels bij de moeder en deels bij de vader verblijft (al dan niet gelijkmatig verdeeld), in het bevolkingsregister van de gemeente van iedere ouder ingeschreven worden. De ouder bij wie het kind niet zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan in het bevolkingsregister laten opnemen dat het kind ook bij hem verblijft zodat het kind ook van de voordelen kan genieten die gemeenten voorbehouden aan kinderen die bij hen gedomicilieerd zijn. Vb. korting in het zwembad of bij sportkampen.

 

De ouder bij wie het kind niet gedomicilieerd is, moet dit wel aanvragen bij de gemeente.

 

Deze vermelding heeft geen socio- economische of fiscale gevolgen.

 

Britta Delbrouck