Actuele info

12.09.2018 - Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning

Dan toch het UBO-Register komt eraan (BIS).

De termijn van indiening loopt tot 30 september 2019. Na de eerste indiening moet U ook alle latere wijzigingen doorgeven, steeds binnen de maand. 

Over wie gaat het? Voor vennootschappen, hoe klein ook,  zijn het de personen die hetzij zeggenschap hebben over de vennootschap, hetzij rechtstreeks of onrechtsreeks 25% of meer van de aandelen, de stemrechten of het kapitaal bezitten.

Bij VZW's en stichtingen die geen kapitaal hebben wordt gekeken naar het bestuur, en vooral het dagelijks bestuur. Ook personen in wiens belang de orgnasatie is opgericht kunnen onder de regel vallen.

En wie heeft toegang tot het register? De overheden, maar ook  de beroepen die onderworpen zijn aan preventieve witwaswetgeving, zoals de advocaten. Er zijn beperkende maatregelen, maar de vraag stelt zich hoe lang? De opzoeking op naam van de natuurlijke personen wordt de burger onthouden, maar hoe snel zal het duren voor "aangepaste" al dan niet legale software ter beschikking wordt gesteld die het wel kan?

En tenslotte kan je vragen de toegang te beperken. Maar dan moet je wel een goede reden hebben. Risico's zoals oplichting, vormen van misbruik kunnen een reden vormen. En minderjarigen en handelsonbekwamen  die uiteindelijke begunstigde zijn,  worden ook beschermd.

Bernard Mailleux