Actuele info

Corporate - Vennootschappen en Verenigingen

11.12.2014 - Corporate - Ondernemingen in moeilijkheden, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen

V.O.F.: een te mijden vennootschapsvorm.

Wanneer men tot een bestaande VOF toetreedt kunnen de gevolgen nog rampzaliger zijn. De vennoten van een VOF zijn immers ook aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ontstaan vóór het tijdstip van hun toetreding tot die vennootschap.

Ze zijn tevens aansprakelijk voor schulden die na hun vertrek openstaan, of zelfs ontstaan op basis van voordien aangegane overeenkomsten.

In ieder geval zal een vennoot die uitreedt moeten zorgen dat zijn uittreding gepubliceerd wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zoals artikel 209 W. Venn. oplegt. Pas dan zullen de nieuwe ontstane schulden niet op hem verhaald worden.

Met andere woorden de VOF (vennootschap onder firma) is een bijzonder risicovolle onderneming. Ook andere vormen van vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid vallen onder deze noemer.

Bernard Mailleux