Actuele info

Private - Bouwrecht en aanneming

11.09.2014 - Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Ruimtelijke ordening en leefmilieu

De beschadiging aan een niet-vergund gebouw kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding

Op verweer van Mr. Bernard Mailleux, curator van de hoofdaannemer ABV, werd geoordeeld dat er geen schadevergoeding kan gevorderd worden voor een onroerend goed zonder vergunning. De gerechtelijke experts stelden vast de instorting te wijten was aan een fout in het dak, maar schadevergoeding krijgen bouwheren van de het betrokken klooster dus niet. Zo legt ook Mr. Bernard Mailleux uit: "De Raad van State heeft in 2009 de stedenbouwkundige vergunning van het klooster vernietigd. De rechtbank heeft daarom geoordeeld dat het gebouw er ten onrechte staat en dat er dus ook geen schadevergoeding voor geëist kan worden. Dat zou hetzelfde zijn als een auto stelen en schadevergoeding eisen als iemand ertegen rijdt."

Het dossier kende mediabelangstelling ( www.tvl.be; DS, editie Limburg 10.09.2014;Radio 2 Limburg 08.09.2014; Het Nieuwsblad, 09.09.2014)