Actuele info

Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen

10.09.2014 - Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen, Public - Deontologie van de advocaat

Advocatenvennootschap en wijziging bevoegdheid van Rechtbank van Koophandel - Gevolg

Advocaten die vanuit een vennootschap factureren zullen dus bij de verplichte opgave van het rechtspersonenregister (RPR) de nieuwe bevoegde rechtbank van koophandel  opnemen op hun facturen.  

De plaats na de afkorting RPR op facturen geeft aan welke rechtbank van koophandel bevoegd is over de rechtspersoon/vennootschap. Sinds 1 april 2014 zijn er nog acht rechtbanken van koophandel: Antwerpen, Gent, Brussel, Luik, Bergen, Leuven, Nijvel en Eupen. De vroegere zittingplaatsen zijn weliswaar behouden, maar zijn nu afdelingen geworden van de nieuwe rechtbanken van koophandel. 

Zo bijvoorbeeld: "RPR Tongeren" wordt "RPR Antwerpen, afdeling Tongeren", ofl "RPR Hasselt" wordt "RPR Antwerpen, afdeling Hasselt".
 

(Uit Orde Express nr 15, 11.09.2014)