Actuele info

Corporate - Ondernemingen in moeilijkheden

06.08.2014 - Corporate - Ondernemingen in moeilijkheden

Beroepsverbod bij faillissement.

De rechtbank van Koophandel is, naast de strafrechter, bevoegd om een beroepsverbod op te leggen aan de gefailleerde die tijdens de exploitatie van zijn handelszaak een kennelijke grove fout heeft begaan.

Dat was vroeger ook zo, maar de rechtbank van koophandel moest dat beroepsverbod opleggen voor minstens drie jaren, terwijl de strafrechter de keuze had, en geen minimumtermijn of termijnbeperking kende. 

Het Grondwettelijk Hof noemde dit onderscheid disciriminerend, nu de duurtijd van het verbod deels kon afhangen van het soort rechter waar de gefailleerde moest voorkomen. 

Sedert 2009 werd de wet gewijzigd waardoor de Rechtbank van Koophandel het beroepsverbod kan uitspreken voor termijnen van 0 tot 10 jaren.

Bernard Mailleux