Actuele info

Public - Publiek en administratief recht

04.11.2020 - Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Publiek en administratief recht

Groepswoningbouw en verkavelen in woonuitbreidingsgebied.

Voor groepswoningbouw is het essentieel dat meerdere gebouwen die zijn bestemd voor bewoning gelijktijdig worden opgericht en één samenhangend ruimtelijk geheel vormen. De essentie van een verkaveling is dat de gecreëerde kavels onbebouwd mogen worden verkocht als bouwgrond. Dit biedt aan de koper de zekerheid dat een woning mag worden gebouwd op de kavel en dit in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften die in de verkavelingsvergunning zijn opgenomen. Het zou onmogelijk zijn om de gemeenschappelijke oprichting en de ruimtelijke samenhang van een groepswoningbouwproject te waarborgen indien onbebouwde kavels worden verkocht.

Met een arrest van 12 mei 2020 mildert de Raad zijn uitgangspunt. Na de overweging dat moet worden onderzocht of een groepswoningbouwproject voldoet aan de eerder genoemde essentiële kenmerken, bespreekt de Raad de mogelijkheid dat het project onderworpen is aan de verkavelingsplicht. Doorslaggevend voor de verkavelingsplicht is de vraag naar de chronologie tussen bouwen en verkopen. Indien de kavels te koop worden aangeboden voordat er een winddichte woning op is gebouwd, is een verkavelingsvergunning noodzakelijk. In het andere geval, wanneer de tekoopstelling maar gebeurt nadat de woningen winddicht zijn, is geen verkavelingsvergunning noodzakelijk. Dat de Raad de vraag stelt naar de verkavelingsplicht kan niet anders dan te worden begrepen als het aanvaarden van de mogelijkheid om een groepswoningbouwproject te realiseren op basis van een verkavelingsvergunning.

Met dit arrest sluit de Raad aan bij de Vlaamse wetgever die de mogelijkheid om een groepswoningbouwproject te realiseren door middel van een verkavelingsvergunning nooit heeft willen uitsluiten. Wel is het van groot belang om op het niveau van het project een regeling uit te werken die toelaat dat de essentiële elementen van groepswoningbouw te waarborgen.

ConSenso Advocaten begeleidt u graag bij de ontwikkeling van woonuitbreidingsgebied door middel van de combinatie van een groepswoningbouwproject met een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een grond. U kan steeds contact opnemen met Steven Van Geeteruyen en Jordy Hendrikx.