Actuele info

Private - Burgerlijke contracten & geschillen

04.11.2020 - Private - Burgerlijke contracten & geschillen

BURENRELATIES IN HET NIEUWE BURGERLIJK WETBOEK.

Wat verandert er allemaal met de komst van de wet van 4 februari 2020?

-Deze houdt een modernisering in van het Burgerlijk Wetboek

-Burenhinder krijg een wettelijk kader gebaseerd op de casuïstiek.

-De regels betreffende gemene afsluiting en erfdienstbaarheden zijn volledig herschreven en bevatten heel wat wijzigingen.

-Er is geen sprake meer van voortdurende erfdienstbaarheden hetgeen wijzigingen meebrengt inzake verjaring.

-De vroegere regelgeving betreffende lichten, zichten, vensteropeningen, afstand van beplantingen wordt aangepast.

-Er is een wijziging van de regeling betreffende overhangende takken.

-De duurtijd erfpacht en opstal is gewijzigd en kan in sommige gevallen eeuwigdurend zijn.

-Volume-eigendom is mogelijk.

-Ook de regels aangaande afpaling en het ladderrecht wordt geactualiseerd en herschreven.

De wet van 4 februari 2020  werd op 17 maart 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal in werking treden op 1 september 2021.

In de overgangsbepalingen werd bepaald dat deze wet van toepassing is op alle rechtshandelingen en rechtsfeiten die plaatsvinden na haar inwerkingtreding met enkele uitzonderingen.

Voor meer informatie kan u ons kantoor steeds om advies vragen.

Hanne Lenskens