Actuele info

Private - Consumentenrecht en marktpraktijken.

04.09.2014 - Private - Consumentenrecht en marktpraktijken.

Consumentenbescherming

Het nieuwe boek VI voert een aantal belangrijke wijzigingen door op het gebied van consumentenbescherming.

Zo dient een onderneming de consument voldoende precontractuele informatie te geven. De bestaande lijst van inlichtingen die aan de consument moeten worden verschaft, werd dan ook uitgebreid.

Verder wordt de herroepingstermijn voor overeenkomsten gesloten buiten de verkoopruimten gebracht op 14 dagen in lijn met de overeenkomsten op afstand.

Belangrijk te vermelden is dat de herroepingstermijn wordt verlengd met 12 maanden bij afwezigheid van informatie over het herroepingsrecht.

Tot slot zijn defaultopties verboden voor alle contracten. Dit impliceert dat een onderneming steeds de uitdrukkelijke toestemming van de consument dient te vragen voor elke bijkomende betaling boven de vergoeding die overeengekomen werd voor de contractuele hoofdverbintenis.

 
Evy Daniëls