Actuele info

Public - Overheidsopdrachten & overheidscontracten

04.05.2017 - Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Overheidsopdrachten & overheidscontracten, Public - Publiek en administratief recht

Overeenkomsten voor het oprichten van niet vergunde gebouwen zijn nietig.

Een klooster werd begin 2000 opgericht in een bosgebied. Aanvankelijk was er een bouwvergunning, maar die werd na de oprichting van het gebouw vernietigd door de Raad van State. Zonder wetswijziging is geen vergunning mogelijk. Tijdens de werken die ver gevorderd waren stortte een deel van het gebouw in.. De in kortgeding aangestelde gerechtsdeskundige stelde de oorzaak van het gebrek vast. De oorzaak betrof een foutief handelen van minstens één der contractanten. Architect, aannemer en onderaannemer werden gedagvaard. Zowel de eerste rechter te Tongeren als het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelden dat de vorderingen tot schadeloosstelling gesteund zijn op overeenkomsten die ongeoorloofd zijn, want strijdig zonder bouwvergunning en dus strijdig met de openbare orde en derhalve absoluut nietig.