Actuele info

Private - Andere

03.05.2017 - Corporate - Andere, Private - Andere

Nieuw vanaf 1 mei 2017: een bijdrage van 20 euro per nieuw dossier en per partij ter ondersteuning van de pro deo bijstand.

Sinds 1 mei 2017 is de nieuwe wet van kracht.

In burgerlijke zaken is een bijdrage van 20 EUR verschuldigd door elke eisende partij, ongeacht de vorm van de gedinginleidende akte (dagvaarding of verzoekschrift). De wet voorziet daarbij in een aantal uitzonderingen voor personen die juridische tweedelijnsbijstand of rechtsbijstand genieten, voor vorderingen betreffende een instelling van de sociale zekerheid, voor vorderingen tot toelating tot een collectieve schuldenregeling, …

In strafzaken zal het strafgerecht in haar vonnis/arrest de veroordeelde tevens veroordelen tot het betalen van de bijdrage van 20 EUR (tenzij de persoon juridische tweedelijnsbijstand geniet).

Wanneer een burgerlijke partij het initiatief tot dagvaarding neemt zal de kost bij deze partij liggen en ook blijven wanneer zij in het ongelijk wordt gesteld. Ook hier geldt weer de uitzondering ingeval van het genieten van de tweedelijnsbijstand.

Tot slot nog dit, de bijdrage werd gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, zodat het bedrag de komende jaren nog kan stijgen dan wel dalen.

Janne Poets