Actuele info

Private - Bouwrecht en aanneming

01.03.2016 - Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Overheidsopdrachten & overheidscontracten

Nieuwe Europese bekendmakingsdrempels inzake overheidsopdrachten.

Vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe drempelbedragen voor de Europese bekendmaking inzake overheidsopdrachten, ingevolge het ministerieel besluit van 22 december 2015.

Wanneer de waarde van een overheidsopdracht exclusief btw gelijk is aan of hoger is dan het drempelbedrag, dan zullen de Europese bekendmakingsregels op deze overheidsopdracht van toepassing zijn. Deze drempelbedragen werden vanaf 1 januari 2016 vastgesteld als volgt:

Klassieke sectoren                                                             Voor de federale overheden en defensie

Opdrachten voor werken:           5.225.000 euro                Werken:              5.225.000 euro

Opdrachten voor leveringen:        209.000 euro                 Leveringen:            135.000 euro

Opdrachten voor diensten:            209.000 euro                Diensten:                135.000 euro

                                                                         Speciale sectoren

Opdrachten voor werken:                    5.225.000 euro

Opdrachten voor leveringen:                  418.000 euro

Opdrachten voor diensten:                      418.000 euro