Actuele info

01.06.2022

Werknemer en kosten woon-werkverkeer

De vraag van uw werknemer om compensatie voor de afstand woon-werk, gezien de hoge brandstofprijzen, is niet onredelijk.

Maar hoe gaat u met deze vraag om ? Een tijdelijke tankkaart toekennen ? Of een hogere vergoeding voor het woon-werkverkeer ?

De tijdelijke toekenning van een tankkaart klinkt eenvoudig, maar weet dat de RSZ zal vragen om een opsplitsing van het privé en professionele gebruik. U zou dus al een goede administratie moeten bijhouden om maandelijkse deze opsplitsing te kunnen maken.

Het is daarom meer aangewezen om tijdelijk een verhoogde vergoeding voor het woon-werkverkeer te betalen. Ook daar zullen de RSZ en BV uiteraard op toekijken, maar het blijft wel degelijk de efficiëntste optie.

Wij gaan samen met u aan de slag om dit in uw onderneming in te voeren en maken de nodige berekeningen opdat u zicht krijgt op de kostprijs !

Janne Poets                                                                                        Linda Lemmens

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

30.03.2022

Verlaging BTW Tarief

Heet van de naald!

 

Op de website van de FOD Financiën is zojuist de tekst verschenen van het Koninklijk Besluit dat een verlaagd btw-tarief van 6% invoert voor de levering met plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen (op of in de nabijheid van woningen). Door het invoeren van een verlaagd btw-tarief tracht men de overgang van fossiele naar hernieuwbare en duurzame energiebronnen op fiscaal vlak te stimuleren.

 

Tevens voorziet dit Koninklijk Besluit in de langverwachte verlenging van de tijdelijke btw-verlaging van 6% voor de afbraak en heropbouw van gebouwen over het volledige grondgebied van België met een periode van één jaar. Op deze wijze tracht men rechtszekerheid te verlenen aan bouwheren die ten gevolge van deze verlenging tot 31.12.2023 van deze regeling zullen kunnen genieten.

 

Dit besluit zal in werking treden op 1 april 2022.

Zie:

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/kb-tot-vaststelling-van-de-tarieven-van-de-belasting-over-de-toegevoegde-waarde-en-tot

 

Annemiek Lewandowski.

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning