Contact info

Kantoor Genk
Henry Fordlaan 47
B-3600 Genk
E info@consenso.be ; voornaam.naam@consenso.be;
T +32(0)89 32 29 10
F +32(0)89 41 37 97

Kantoor Tongeren
Piepelpoel 13
B-3700 Tongeren
E info@consenso.be; voornaam.naam@consenso.be
T +32(0)12 39 83 70
F +32(0)12 39 83 71

Actuele info

 • 16.11.2020 — “Welcome back talks” leiden tot een boete van 35,3 miljoen euro voor Duits servicecenter van H&M

  Naar goede gewoonte organiseerde H&M “Welcome back talks” na elke afwezigheid van een werknemer, dit zowel na vakantie, ziekte, kort verzuim, … Hierbij werd voornamelijk geïnformeerd naar de oorzaak van de  afwezigheid van de werknemer. Deze (gevoelige) gegevens werden minstens sinds 2014 op een digitaal platform opgeslagen dat toegankelijk was voor een vijftigtal managers. Ook informatie uit informele gesprekken tijdens de pauze werd opgeslagen op dit digitaal platform.

  Maar waarom? De gegevens werden aangewend om een profiel te schetsen van de werknemers en dit profiel werd vervolgens voor interne doeleinden, zoals voor werkevaluaties, aangewend.

  Deze praktijk werd onthuld door een configuratiefout in het digitale systeem, ingevolge waarvan het desbetreffend digitaal platform toegankelijk werd voor alle werknemers. Na de melding van het gegevenslek werd een onderzoek opgestart door de Hamburgse Commissaris voor Gegevensbescherming.

  Lees meer

 • 16.11.2020 — Vooraf aangevinkte toestemming geldig?

  Orange Romania, een Roemeense aanbieden van mobiele telecommunicatiediensten, werd een boete opgelegd voor het verzamelen en opslaan van kopieën van de identiteitsbewijzen van haar klanten zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

  De standaardovereenkomst van Orange Romania, dewelke zij voorlegt aan haar klanten, bevat een bepaling dewelke stelt dat de klant in kennis werd gesteld van de inzameling en opslag van hun identificatiebewijzen en dat zij hiermee instemmen. Het vakje m.b.t. deze bepaling werd vooraf aangevinkt nog voordat de klant het contract ondertekende.

  De Roemeense rechtbank verzocht het Hof van Justitie om te verduidelijken onder welke voorwaarden de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens geldig is.

  Lees meer

 • 12.11.2020 — Met grote stappen snel thuis: tijdrovende vergunningsprocedure moet wijken voor hoognodige ondersteuning zorgsector

  De Vlaamse Regering heeft op 27 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Eén van voornaamste beweegredenen hier achter is om de toenemende druk op de ziekenhuizen en zorginstellingen een forse halt toe te roepen.

   

  Het belang van veelvuldig testen en beschikbare ziekenhuisbedden behoeft geen betoog. Hoewel iedereen op individueel niveau hiertoe zijn steentje kan bijdragen, moet er ook op grootschaliger niveau worden gezocht naar efficiënte en innovatieve maatregelen.

   

  Het inrichten van testdorpen en de tijdelijke uitbreiding van ziekenhuizen zijn voorbeelden. In normale omstandigheden zijn dit handelingen die vallen onder de omgevingsvergunnings- en meldingsplicht.

  Lees meer

 • 10.11.2020 — De overstap naar e-commerce in tijden van COVID-19

  Nationale lockdown 2.0 is een feit. Ondernemingen staan opnieuw voor grote uitdagingen sinds de overheid heeft beslist dat alle niet-essentiële fysieke winkels wederom noodgedwongen de deuren moeten sluiten.

  De overstap naar e-commerce kan soelaas bieden. Verkoop via internet blijft immers toegelaten, ook voor niet-essentiële producten. Inzetten op online verkoop via een webshop is dan ook de boodschap.

  Bij de uitbating van een webshop dienen een aantal aandachtspunten in acht genomen te worden:

  Lees meer

 • 09.11.2020 — ConSenso Virtual Job Fair

   

  ConSenso advocaten is dit jaar aanwezig op de jobbeurzen van de VUB (09/11/2020), KULeuven (16/11/2020), UAntwerpen (17/11/2020) en UHasselt (07 en 08/12/2020).

  Ingevolge de COVID19 maatregelen die de overheid heeft opgelegd, vinden deze jobbeurzen virtueel plaats.

  Via de talent pagina van ConSenso (www.consenso.be/nl/talent) kunnen de studenten kennis maken met het kantoor, het verloop van een stage bij ConSenso etc. Zij kunnen ook hun CV uploaden en een filmpje waarin zij zichzelf voorstellen.

  ConSenso kijkt alvast  uit naar nieuw talent!


   

  Lees meer