Actuele info

Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy

01.06.2021

EEN EINDE VOOR PATENT OP CORONAVACCINS?

De ontwikkelingslanden binnen de Wereldhandelsorganisatie, waaronder India en Zuid-Afrika, kwamen met een voorstel om de

patenten op de coronavaccins tijdelijk vrij te geven.

Dit zou de wereldwijde productie van de vaccins stimuleren, waardoor er sneller gevaccineerd kan worden. De vaccinatie in lage- en middeninkomenslanden

zou eveneens verhoogd kunnen worden. Op heden werd er nog maar 17% van de vaccins aan voormelde landen geleverd, waar zij thans 47% van de wereldbevolking vertegenwoordigen.

Momenteel worden de vaccins beschermd door een patent (i.e. een octrooi), hetgeen de uitvinder het exclusieve recht geeft om het vaccin

te produceren en te commercialiseren. Dit exclusief recht stimuleert de innovatie, nu de uitvinder zijn investering kan terugverdienen binnen

de beschermingstermijn waarbinnen hij het exclusief recht geniet om het vaccin te verkopen.

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy

12.03.2021

De toestemming van de auteursrechthebbende

De Deutsche Digitale Bibliothek is, zoals de naam als prijsgeeft, een platform waarop cultuur en kennis verzameld wordt. De website bevat links naar en thumbnails van (i.e. kleinere versies van originele afbeeldingen) de inhoud van deelnemende instellingen.

De exploitant van de Deutsche Digitale Bibliothek, Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), wenste graag VG Bild-Kunst, een Duitse vereniging voor het collectief beheer van auteursrechten op het gebied van beeldende kunst, toe te voegen aan hun lijst van deelnemende instellingen.

VG Bild-Kunst was van mening dat de licentieovereenkomst met SPK een bepaling diende te bevatten waarbij SPK zich ertoe verbond om bij het gebruik van werken verstrekt door SPK doeltreffende technische maatregelen te treffen tegen framing van de thumbnails door derden. Framing betreft het verdelen van een website in frames en vervolgens binnen een van deze frames een link plaatsen naar een andere website. Deze methode bemoeilijkt het voor de gebruiker om te bepalen van elke website bepaalde informatie afkomstig is.

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy

24.02.2021

The story continues… De naamswijzigingsplannen van de sp.a doen opnieuw (juridisch) stof opwaaien

In september 2020 jaar kondigde sp.a voorzitter Conner Rousseau het nieuws aan dat de sp.a haar naam zou wijzigen in “Vooruit”.

Dit was niet naar de zin van het gelijknamige Gentse Kunstencentrum Vooruit, dat van mening was dat de naamsverandering van de sp.a verwarring zou kunnen veroorzaken bij het publiek. Inmiddels werd bekend dat de sp.a en het Gentse Kunstencentrum een minnelijke regeling troffen, waarbij het kunstencentrum ermee instemde om voortaan onder een nieuwe naam door het leven te gaan.

Niet enkel het Gentse Kunstencentrum heeft kritiek op de naamswijzigingsplannen van de sp.a. Ook  diverse lokale politieke partijen die de term ‘Vooruit’ in hun naam dragen, verzetten zich tegen de naamswijziging. Verschillende lokale partijen hebben al laten weten dat ze zich niet zomaar zullen neerleggen bij de naamswijziging van de sp.a, en stelden laatstgenoemde officieel in gebreke.

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy

27.10.2020

Hof van Justitie kiest kant van “Eveline”

6 oktober 2020 was een hoogdag voor iedereen die van ver of dichtbij betrokken is bij privacywetgeving en dataretentie. Het Hof van Justitie heeft immers nog maar eens een stok in het dataretentie-hoenderhok gegooid met twee arresten (samengevoegde zaken C-511/18, C-512/18 en C-520/18, en C-623/17).

Hoezo, naaktbeelden?

Eerder deze maand werd in de media druk geschreven over “Eveline”, die op slinkse wijze naaktbeelden van bekende en minder bekende Vlamingen zou hebben vergaard en vervolgens deze beelden heeft verspreid. Dat u strafbaar bent door naaktbeelden te verspreiden tegen de wil van de persoon op de beelden blijft onveranderd. Maar met de arresten van het Hof van Justitie van 6 oktober wordt de opsporing van de personen die de beelden hebben gedeeld, in één klap een stuk moeilijker.

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy

01.10.2020

Merkenconflict tussen het Gentse Kunstencentrum ‘Vooruit’ en de nieuwe naamkeuze van de sp.a

Op 9 september 2020 kondigde spa. voorzitter Conner Rousseau het nieuws aan dat de sp.a voortaan “Vooruit” zal heten. Dit was uiteraard niet naar de zin van het gelijknamige Gentse Kunstencentrum Vooruit, dat van mening is dat de naamsverandering van de sp.a verwarring kan veroorzaken bij het publiek.

Lees meer

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy

30.06.2016

Facebook stelt netwerk opnieuw open voor alle Belgen

Het Brusselse Hof van Beroep heeft beslist, in tegenstelling tot de beslissing in eerste aanleg, dat het Facebook opnieuw toegestaan is om niet-ingelogde Belgische internetters twee jaar te volgen via de zng. datr-coockie. Het Brusselse Hof van Beroep zag niet in waarom de zaak hoogdringend is.

Deze uitspraak betekent echter geenszins het einde van de oorlog tussen de Belgische Privacycommissie en Facebook aangezien de procedure ten gronde nog steeds loopt en de inhoudelijke behandeling aldus nog niet plaatsvond.

Bovendien bekijkt de Belgische Privacycommissie haar mogelijkheden in cassatie. Tot slot roert ook Belgie zich en kondigt zij aan standpunt te zullen innemen in de zaak die momenteel hangt voor het Europese Hof van Justitie naar aanleiding van een prejudiciële vraag vanwege een Duitse rechtbank over het coockiebeleid van Facebook.

Stijn Tutenel | stijn.tutenel@consenso.be

Tags: Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy