Actuele info

Private - Burgerlijke contracten & geschillen

30.11.2021

Tarief verkooprecht vanaf 1 januari 2022 maar 3% meer bij aankoop enige eigen woning?

In een nieuwsbericht op haar website heeft de Vlaamse Belastingdienst eind september bekendgemaakt dat de registratiebelasting op de enige eigen woning zal verlaagd worden, omwille van het feit dat het voor vele mensen moeilijk is om een eerste eigendom te kopen door de stijging van de woningprijzen in Vlaanderen. Het verkooprecht bij de aankoop van de enige eigen woning zal verder dalen van 6% naar 3% met ingang van 1 januari 2022.

 

 

Lees meer

Tags: Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Private - Burgerlijke contracten & geschillen

04.11.2020

BURENRELATIES IN HET NIEUWE BURGERLIJK WETBOEK.

Burenhinder is een thema dat, jammer genoeg, tot het dagelijks leven behoort.

 

In het verleden vormden de toepassingsvoorwaarden en de modaliteiten van de leer van de burenhinder dikwijls het voorwerp van discussie waarop de rechtspraak een antwoord tracht te formuleren.

 

Om toch een duidelijker wettelijk kader te bieden inzake burenhinder en om het goederenrecht aan te passen aan de moderne samenleving en aan de behoeften van de hedendaagse maatschappij, heeft de wetgever de wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “goederen” van het burgerlijke wetboek in het leven geroepen.

Lees meer

Tags: Private - Burgerlijke contracten & geschillen

GELIJK HEBBEN BETEKENT NIET PER SE GELIJK KRIJGEN!

Maar hoe bewijst u uw gelijk?

Vanaf 1 november 2020 gelden er nieuwe bewijsregels.

 

Door de invoeging van Boek 8 in het nieuwe Burgerlijk Wetboek worden de bewijsregels na 200 jaar (eindelijk) geüpdatet. Dit was broodnodig, enerzijds gezien de technologische evoluties die o.a. de e-mail, maar ook sms- en Whatsapp-verkeer in het leven hebben geroepen, anderzijds om bepaalde aspecten inzake het bewijsrecht te verduidelijken en vereenvoudigen.

 

De clue is dat u bij het sluiten van een overeenkomst moet nagaan wat de waarde van de rechtshandeling is en welke de hoedanigheid van de andere partij is (particulier / onderneming / derde) om uit te maken of er een ondertekend geschift nodig is of niet. Verder adviseren wij om alle steeds alle documenten van een transactie te bewaren en dan bedoelen we zowel digitale als papieren stukken.

Lees meer

Tags: Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Private - Burgerlijke contracten & geschillen

02.02.2015

Wettelijke intrest naar 2,5% gezakt.

De wettelijke intrest is onder andere verschuldigd als:

- er een schadevergoeding moet betaald worden na een onrechtmatige daad;

- bij wanbetaling tussen burgers als er geen andere geldige overeenkomt betreffende de intresten bestaat;

- telkens de wet wettelijke intresten voorziet, zoals op achterstallige lonen.

Tags: Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Schade, aansprakelijkheid, verzekeringen en verkeer., Private - Burgerlijke contracten & geschillen, Private - Verkeer, aansprakelijkheid, verzekering en schade