Actuele info

Corporate - Ondernemingen in moeilijkheden

04.01.2021

Nieuwe Corona Update wat betreft gerechtelijke uitvoeringsmogelijkheden

Bij wet van 20 december 2020 werd het moratorium, dat naar aanleiding van de eerste lockdown van kracht was, opnieuw ingevoerd en dit voor de periode vanaf 24.12.2020 tot en met 31.01.2021 waarbij een eventuele verlenging mogelijk is.

Inhoudelijk is het nieuwe moratorium quasi identiek aan het vorige.

 

Het blijft wel mogelijk om over te gaan tot aanmaning, dagvaarding, betekening van een uitvoerbare titel, bevel tot betalen, opstart van de ios-procedure, vaststellingen en dergelijke.

 

Een aantal uitvoeringsmaatregelen zijn echter conform de wet voorlopig niet toegelaten.

Wat betreft de natuurlijke personen worden de volgende maatregelen opgeschort:

-        loonoverdrachten van werknemers

-        bewarende en uitvoerende beslagen onder derden

-        omzettingen van bewarende beslagen in uitvoerende beslagen

-        uitvoerend roerend beslag

-        uitvoerend onroerend beslag op een onroerend goed dat de woonst betreft van de beslagene

-        hervatting van een procedure inzake uitvoerend roerend beslag zoals het stellen van een nieuwe verkoopdag, aanplakken, opladen en gerechtelijke openbare verkoop

-        uithuiszetting uit een adres waar de betrokkene is gedomicilieerd tenzij het pand reeds verlaten werd

Lees meer

Tags: Corporate - Ondernemingen in moeilijkheden, Private - Betalingsmoeilijkheden

30.04.2019

"The clock is ticking". Is uw onderneming klaar voor het nieuwe vennootschapsrecht?

Op 1 mei 2019 wordt het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van kracht. De overgangsregeling voorziet verschillende fases voor deze inwerkingtreding. Zo zullen de verplichtingen vervat in het nieuwe wetboek in de tijd getrapt van kracht worden.

In principe zal uw onderneming zich van 1 januari 2020 tot 1 januari 2024 moeten  conformeren aan het nieuwe vennootschapsrecht. U moet daarenboven rekening houden met het vervroegen van bepaalde verplichtingen, zelfs in bepaalde gevallen voor 1 januari 2020.

Wij adviseren u dan ook  niet te wachten en te anticiperen op de getrapte inwerkingtreding van het nieuwe wetboek. Het nieuwe wetboek biedt overigens ook tal van opportuniteiten voor uw onderneming en biedt u de mogelijkheid om op maat gemaakte aandeelhoudersafspraken te maken en om bijvoorbeeld de positie van de ‘pater of mater familias’ binnen de vennootschap te verankeren.

Bart Windey en Bart Smets.

Lees meer

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Corporate - Ondernemingen in moeilijkheden, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen, Private - Erfrecht, schenkingen & familiaal vermogensrecht

05.12.2014

Vereffenen van handelsvennootschappen: steeds een risico.

Het vereffenen van een handelsavennootschap, in gevolge de beslissing de activiteiten stop te zetten, is gebonden aan talrijke regels, die er de laatste jaren zijn bijgekomen, mede omwille van talrijke misbruiken.
Naast verplichtingen bij de opening van de vereffening, de duur ervan en de sluiting, zijn er in talrijke arrondissementen effectieve controles, zowel door het parket als door de kamers voor handelsonderzoek. 

Lees meer

Tags: Corporate - Ondernemingen in moeilijkheden, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen