Actuele info

Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT

01.06.2021

EEN EINDE VOOR PATENT OP CORONAVACCINS?

De ontwikkelingslanden binnen de Wereldhandelsorganisatie, waaronder India en Zuid-Afrika, kwamen met een voorstel om de

patenten op de coronavaccins tijdelijk vrij te geven.

Dit zou de wereldwijde productie van de vaccins stimuleren, waardoor er sneller gevaccineerd kan worden. De vaccinatie in lage- en middeninkomenslanden

zou eveneens verhoogd kunnen worden. Op heden werd er nog maar 17% van de vaccins aan voormelde landen geleverd, waar zij thans 47% van de wereldbevolking vertegenwoordigen.

Momenteel worden de vaccins beschermd door een patent (i.e. een octrooi), hetgeen de uitvinder het exclusieve recht geeft om het vaccin

te produceren en te commercialiseren. Dit exclusief recht stimuleert de innovatie, nu de uitvinder zijn investering kan terugverdienen binnen

de beschermingstermijn waarbinnen hij het exclusief recht geniet om het vaccin te verkopen.

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy

12.03.2021

De toestemming van de auteursrechthebbende

De Deutsche Digitale Bibliothek is, zoals de naam als prijsgeeft, een platform waarop cultuur en kennis verzameld wordt. De website bevat links naar en thumbnails van (i.e. kleinere versies van originele afbeeldingen) de inhoud van deelnemende instellingen.

De exploitant van de Deutsche Digitale Bibliothek, Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), wenste graag VG Bild-Kunst, een Duitse vereniging voor het collectief beheer van auteursrechten op het gebied van beeldende kunst, toe te voegen aan hun lijst van deelnemende instellingen.

VG Bild-Kunst was van mening dat de licentieovereenkomst met SPK een bepaling diende te bevatten waarbij SPK zich ertoe verbond om bij het gebruik van werken verstrekt door SPK doeltreffende technische maatregelen te treffen tegen framing van de thumbnails door derden. Framing betreft het verdelen van een website in frames en vervolgens binnen een van deze frames een link plaatsen naar een andere website. Deze methode bemoeilijkt het voor de gebruiker om te bepalen van elke website bepaalde informatie afkomstig is.

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy

24.02.2021

The story continues… De naamswijzigingsplannen van de sp.a doen opnieuw (juridisch) stof opwaaien

In september 2020 jaar kondigde sp.a voorzitter Conner Rousseau het nieuws aan dat de sp.a haar naam zou wijzigen in “Vooruit”.

Dit was niet naar de zin van het gelijknamige Gentse Kunstencentrum Vooruit, dat van mening was dat de naamsverandering van de sp.a verwarring zou kunnen veroorzaken bij het publiek. Inmiddels werd bekend dat de sp.a en het Gentse Kunstencentrum een minnelijke regeling troffen, waarbij het kunstencentrum ermee instemde om voortaan onder een nieuwe naam door het leven te gaan.

Niet enkel het Gentse Kunstencentrum heeft kritiek op de naamswijzigingsplannen van de sp.a. Ook  diverse lokale politieke partijen die de term ‘Vooruit’ in hun naam dragen, verzetten zich tegen de naamswijziging. Verschillende lokale partijen hebben al laten weten dat ze zich niet zomaar zullen neerleggen bij de naamswijziging van de sp.a, en stelden laatstgenoemde officieel in gebreke.

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy

23.02.2021

Brexit en de gevolgen voor uw Uniemerk

Sedert 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de Europese Unie. De Brexit heeft uiteraard ook implicaties voor uw Uniemerk. De bescherming van een Uniemerk strekt zich sinds 1 januari 2021 nog slechts uit tot de overgebleven 27 EU landen. Wie merkenrechtelijke bescherming in het Verenigd Koninkrijk wenst, zal hiervoor een aparte nationale merkaanvraag moeten indienen. 

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT

11.12.2020

SABAM VS. TOMORROWLAND | WECANDANCE

Het is reeds lang geweten dat  de auteursrechtenvereniging, Sabam CVBA, en de organisator van het festival Tomorrowland, Weareone.World BV, wel vaker in de clinch liggen. Het eerste dispuut gaat reeds terug tot de editie van 2010.

In 2017 vaardigde SABAM nogmaals een dagvaarding uit opzichtens Weareone.World BV, alsook opzichtens Wecandance NV, de organisator van het festival Wecandance. SABAM vorderde de veroordeling van laatstgenoemden tot betaling van de verschuldigde auteursrechtelijke vergoedingen. De door SABAM gevorderde bedragen werden berekend op grond van het basistarief waarin het zogeheten tarief 211 voorziet.

Lees meer

Tags: Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT

16.11.2020

“Welcome back talks” leiden tot een boete van 35,3 miljoen euro voor Duits servicecenter van H&M

Naar goede gewoonte organiseerde H&M “Welcome back talks” na elke afwezigheid van een werknemer, dit zowel na vakantie, ziekte, kort verzuim, … Hierbij werd voornamelijk geïnformeerd naar de oorzaak van de  afwezigheid van de werknemer. Deze (gevoelige) gegevens werden minstens sinds 2014 op een digitaal platform opgeslagen dat toegankelijk was voor een vijftigtal managers. Ook informatie uit informele gesprekken tijdens de pauze werd opgeslagen op dit digitaal platform.

Maar waarom? De gegevens werden aangewend om een profiel te schetsen van de werknemers en dit profiel werd vervolgens voor interne doeleinden, zoals voor werkevaluaties, aangewend.

Deze praktijk werd onthuld door een configuratiefout in het digitale systeem, ingevolge waarvan het desbetreffend digitaal platform toegankelijk werd voor alle werknemers. Na de melding van het gegevenslek werd een onderzoek opgestart door de Hamburgse Commissaris voor Gegevensbescherming.

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

16.11.2020

Vooraf aangevinkte toestemming geldig?

Orange Romania, een Roemeense aanbieden van mobiele telecommunicatiediensten, werd een boete opgelegd voor het verzamelen en opslaan van kopieën van de identiteitsbewijzen van haar klanten zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

De standaardovereenkomst van Orange Romania, dewelke zij voorlegt aan haar klanten, bevat een bepaling dewelke stelt dat de klant in kennis werd gesteld van de inzameling en opslag van hun identificatiebewijzen en dat zij hiermee instemmen. Het vakje m.b.t. deze bepaling werd vooraf aangevinkt nog voordat de klant het contract ondertekende.

De Roemeense rechtbank verzocht het Hof van Justitie om te verduidelijken onder welke voorwaarden de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens geldig is.

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Consumentenrecht en marktpraktijken.

10.11.2020

De overstap naar e-commerce in tijden van COVID-19

Nationale lockdown 2.0 is een feit. Ondernemingen staan opnieuw voor grote uitdagingen sinds de overheid heeft beslist dat alle niet-essentiële fysieke winkels wederom noodgedwongen de deuren moeten sluiten.

De overstap naar e-commerce kan soelaas bieden. Verkoop via internet blijft immers toegelaten, ook voor niet-essentiële producten. Inzetten op online verkoop via een webshop is dan ook de boodschap.

Bij de uitbating van een webshop dienen een aantal aandachtspunten in acht genomen te worden:

Lees meer

Tags: Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Consumentenrecht en marktpraktijken.

27.10.2020

Hof van Justitie kiest kant van “Eveline”

6 oktober 2020 was een hoogdag voor iedereen die van ver of dichtbij betrokken is bij privacywetgeving en dataretentie. Het Hof van Justitie heeft immers nog maar eens een stok in het dataretentie-hoenderhok gegooid met twee arresten (samengevoegde zaken C-511/18, C-512/18 en C-520/18, en C-623/17).

Hoezo, naaktbeelden?

Eerder deze maand werd in de media druk geschreven over “Eveline”, die op slinkse wijze naaktbeelden van bekende en minder bekende Vlamingen zou hebben vergaard en vervolgens deze beelden heeft verspreid. Dat u strafbaar bent door naaktbeelden te verspreiden tegen de wil van de persoon op de beelden blijft onveranderd. Maar met de arresten van het Hof van Justitie van 6 oktober wordt de opsporing van de personen die de beelden hebben gedeeld, in één klap een stuk moeilijker.

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy

01.10.2020

Merkenconflict tussen het Gentse Kunstencentrum ‘Vooruit’ en de nieuwe naamkeuze van de sp.a

Op 9 september 2020 kondigde spa. voorzitter Conner Rousseau het nieuws aan dat de sp.a voortaan “Vooruit” zal heten. Dit was uiteraard niet naar de zin van het gelijknamige Gentse Kunstencentrum Vooruit, dat van mening is dat de naamsverandering van de sp.a verwarring kan veroorzaken bij het publiek.

Lees meer

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy

01.10.2020

€ 82 miljoen boete voor vier sigarettenfabrikanten die concurrentie vervalsten

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt heeft vier grote sigarettenfabrikanten, waaronder de Belgische BV Philip Morris Benelux, een boete opgelegd van meer dan € 82 miljoen wegens vervalsing van de concurrentie tussen juli 2008 en juli 2011. Er werd onderling informatie uitgewisseld over toekomstige prijzen van hun producten. Dit kwalificeert als een verboden oneerlijke handelspraktijk.

 

Lees meer

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT

20.11.2019

BBI mag zonder toestemming data van belastingplichtige kopiëren in het kader van haar actief zoekrecht naar belastingfraude.

In België mogen ambtenaren van de bijzondere belastinginspectie tijdens een controlebezoek alle gegevens op een computer inzien en kopiëren. Hiervoor is geen toestemming vereist van de belastingplichtige. Dat blijkt uit een arrest van het Hof van Beroep te Brussel dat van begin oktober dateert.

Voor meer info:

Stijn Tutenel (ICT / IP) | Bart Smets (Fiscaal)

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT

02.10.2019

EU-Hof: vooraf ingevuld vinkje bij cookiemelding is geen expliciete toestemming

Gebruikers moeten selectievakjes bij cookiemeldingen expliciet aanvinken om cookies te accepteren. Een vooraf aangevinkt vakje bij zo'n waarschuwing staat volgens het Europees Hof van Justitie niet gelijk aan toestemming.

In de praktijk heeft de uitspraak weinig gevolgen. Expliciete toestemming voor de beoordeelde dataverzameling was al vereist volgens de AVG en eerdere privacywetten. Nu legt het Europees Hof het slechts vast in een specifiek geval, namelijk de cookiewall.

Stijn Tutenel

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT

13.06.2019

Meer zekerheid voor Europese consumenten en leveranciers bij aan- of verkoop van digitale inhoud en digitale diensten

Gelet op de alsmaar toenemende digitalisering van onze maatschappij hebben het Europees Parlement en de Raad op 20 mei 2019 een nieuwe richtlijn aangenomen inzake overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten. Zodoende wil men de Europese consument beter beschermen, maar ook de verkoop van digitale inhoud en digitale diensten in de hele Europese Unie stimuleren.

De richtlijn is van toepassing op de levering van digitale inhoud en digitale diensten. Dit omvat onder meer:

  • Gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd: bv. Muziek, onlinevideo’s, computerprogramma’s, antivirussoftware, …

  • Diensten die de consument toestaan gegevens in digitale vorm te creëren, te verwerken of op te slaan: bv. cloudopslag

  • Diensten voor het delen van gegevens: bv. YouTube, Netflix, Facebook, …

  • Duurzame gegevensdragers voor digitale inhoud: bv. E-mail, cd, USB-stick, ...

De richtlijn beschermt niet louter de consument die een prijs betaalt voor digitale diensten, maar ook de consument die bepaalde gegevens verstrekt in ruil voor dergelijke diensten, hetgeen veel voorkomend fenomeen blijkt te zijn.

De consument geniet een hogere graad van bescherming door de omkering van de bewijslast. Zo dient de consument niet langer aan te tonen dat een conformiteitsgebrek reeds bestond op het moment van levering. Het gebrek moet wel binnen een jaar vanaf levering kenbaar gemaakt worden aan de handelaar.

Bovendien beschikt de consument over specifieke rechten in geval een conformiteitsgebrek. Zo heeft de consument het recht om de geleverde  inhoud of diensten conform te laten maken, om een prijsvermindering te krijgen of om de overeenkomst te ontbinden onder bepaalde voorwaarden.

Handelaars beschikken tevens over meer rechtszekerheid, ingevolge de harmonisatie van de nationale wetgeving. De nieuwe regels zijn van toepassing op de levering van digitale inhoud of digitale diensten die gebeurt vanaf 1 januari 2022. De lidstaten dienen tegen 1 juli 2021 hun nationaal recht aan te passen aan de nieuwe richtlijn.

Meer info

Tutenel Stijn | Katrien Loyens

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT

16.12.2015 -EU bereikt akkoord over nieuwe privacyregels

De Europese Commissie heeft samen met de Raad en het Europees parlement dinsdagavond een akkoord bereikt over een nieuwe privacyverordening. De general data protection regulation is sinds 2012 in de maak en kan vanaf 2018 van kracht zijn.

De nieuwe verordening vervangt de privacyrichtlijn 95/46/EG, die sinds 1995 van kracht is. De verordening heeft rechtstreekse werking en hoeft daarom niet zoals een richtlijn omgezet te worden in nationale wetgeving. Het is de bedoeling dat de nieuwe Europese wet de gefragmenteerde privacywetgeving in de lidstaten naar hetzelfde niveau brengt. De verordening zal begin 2016 nog formeel door de Raad en het EU-parlement aangenomen moeten worden en wordt twee jaar later van kracht.

Stijn Tutenel

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT