Actuele info

Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen

30.11.2021

Tarief verkooprecht vanaf 1 januari 2022 maar 3% meer bij aankoop enige eigen woning?

In een nieuwsbericht op haar website heeft de Vlaamse Belastingdienst eind september bekendgemaakt dat de registratiebelasting op de enige eigen woning zal verlaagd worden, omwille van het feit dat het voor vele mensen moeilijk is om een eerste eigendom te kopen door de stijging van de woningprijzen in Vlaanderen. Het verkooprecht bij de aankoop van de enige eigen woning zal verder dalen van 6% naar 3% met ingang van 1 januari 2022.

 

 

Lees meer

Tags: Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Private - Burgerlijke contracten & geschillen

17.02.2021

AFDWINGBAARHEID VAN UW ALGEMENE VOORWAARDEN

Is een verwijzing naar de voorwaarden op bijvoorbeeld uw website voldoende of dient uw contractspartij effectief kennis te nemen van de voorwaarden?

De rechtspraak blijft verdeeld!

Na het lezen van een recent vonnis van de arrondissementsrechtbank van Antwerpen (nr. 19/34/E dd. 14/01/2020), een rechtbank die zich specifiek richt op de beslechting van bevoegdheidsgeschillen, blijkt nogmaals het belang van de afdwingbare algemene voorwaarden.

In de praktijk zien wij vaak dat algemene voorwaarden gedateerd zijn doordat er wordt verwezen naar wetgeving die niet meer bestaat of doordat de voorwaarden niet conform de nieuwe B2B-wetgeving zijn (die in december 2020 in werking is getreden). Vaak stellen wij ook vast dat de algemene voorwaarden van ondernemingen niet zijn aangepast aan courante rechtspraak van rechtbanken, of… erger nog… gekopieerd worden van concurrerende ondernemingen (en daarbij soms zelfs “vergeten” wordt de naam van de onderneming aan te passen!).

Lees meer

Tags: Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen

11.12.2020

SABAM VS. TOMORROWLAND | WECANDANCE

Het is reeds lang geweten dat  de auteursrechtenvereniging, Sabam CVBA, en de organisator van het festival Tomorrowland, Weareone.World BV, wel vaker in de clinch liggen. Het eerste dispuut gaat reeds terug tot de editie van 2010.

In 2017 vaardigde SABAM nogmaals een dagvaarding uit opzichtens Weareone.World BV, alsook opzichtens Wecandance NV, de organisator van het festival Wecandance. SABAM vorderde de veroordeling van laatstgenoemden tot betaling van de verschuldigde auteursrechtelijke vergoedingen. De door SABAM gevorderde bedragen werden berekend op grond van het basistarief waarin het zogeheten tarief 211 voorziet.

Lees meer

Tags: Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT

10.11.2020

De overstap naar e-commerce in tijden van COVID-19

Nationale lockdown 2.0 is een feit. Ondernemingen staan opnieuw voor grote uitdagingen sinds de overheid heeft beslist dat alle niet-essentiële fysieke winkels wederom noodgedwongen de deuren moeten sluiten.

De overstap naar e-commerce kan soelaas bieden. Verkoop via internet blijft immers toegelaten, ook voor niet-essentiële producten. Inzetten op online verkoop via een webshop is dan ook de boodschap.

Bij de uitbating van een webshop dienen een aantal aandachtspunten in acht genomen te worden:

Lees meer

Tags: Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Consumentenrecht en marktpraktijken.

GELIJK HEBBEN BETEKENT NIET PER SE GELIJK KRIJGEN!

Maar hoe bewijst u uw gelijk?

Vanaf 1 november 2020 gelden er nieuwe bewijsregels.

 

Door de invoeging van Boek 8 in het nieuwe Burgerlijk Wetboek worden de bewijsregels na 200 jaar (eindelijk) geüpdatet. Dit was broodnodig, enerzijds gezien de technologische evoluties die o.a. de e-mail, maar ook sms- en Whatsapp-verkeer in het leven hebben geroepen, anderzijds om bepaalde aspecten inzake het bewijsrecht te verduidelijken en vereenvoudigen.

 

De clue is dat u bij het sluiten van een overeenkomst moet nagaan wat de waarde van de rechtshandeling is en welke de hoedanigheid van de andere partij is (particulier / onderneming / derde) om uit te maken of er een ondertekend geschift nodig is of niet. Verder adviseren wij om alle steeds alle documenten van een transactie te bewaren en dan bedoelen we zowel digitale als papieren stukken.

Lees meer

Tags: Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Private - Burgerlijke contracten & geschillen

13.08.2020

Zijn uw leverings- en factuurvoorwaarden nog geldig op 1 december 2020?

De wetgever heeft op basis van een Europese richtlijn zwaar ingegrepen in de regelgeving van overeenkomsten tussen ondernemingen. (B2B)

Een belangrijk luik wordt op 1 december 2020 van kracht.

Als in de overeenkomst voorwaarden zijn opgenomen die een kennelijk onevenwicht scheppen tussen de rechten en plichten van partijen, dan zijn die onrechtmatig, verboden en nietig…

 

Lees meer

Tags: Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen

29.03.2017

Rechtbank van koophandel te Antwerpen oordeelt over afwervingsclausules van uitzendkantoren

In een vonnis dd. 7 maart 2017 beoordeelt de rechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen, de rechtsgeldigheid van een afwervingsclausule gehanteerd door een uitzendkantoor.

Deze uitspraak legt een risico bloot dat allicht vele uitzendkantoren op de markt lopen wanneer zij ongevraagd profielen voorstellen. Het is aangewezen dat het uitzendkantoor haar werkwijze aanpast en enkel nog uitzendkrachten voorstelt indien zij in die zin werd beopdracht.

Janne Poets - Advocaat

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen

02.02.2015

Wettelijke intrest naar 2,5% gezakt.

De wettelijke intrest is onder andere verschuldigd als:

- er een schadevergoeding moet betaald worden na een onrechtmatige daad;

- bij wanbetaling tussen burgers als er geen andere geldige overeenkomt betreffende de intresten bestaat;

- telkens de wet wettelijke intresten voorziet, zoals op achterstallige lonen.

Tags: Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Schade, aansprakelijkheid, verzekeringen en verkeer., Private - Burgerlijke contracten & geschillen, Private - Verkeer, aansprakelijkheid, verzekering en schade

15.12.2014

BTW plicht voor bestuurders- en managementvennootschappen TEN VROEGSTE IN 2016

Vanaf 1 januari 2015 zou elke rechtspersoon die handelt als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar verplicht zijn om BTW aan te rekenen op zijn vergoedingen, tantièmes inbegrepen. De vroegere keuzemogelijkheid  om dat niet te doen zou wegvallen. Dat alles is verschoven naar 1 jnuari 2016. Wordt vervolgd.

Lees meer

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen

07.12.2014

Winkel uitbaten in een grootwarenhuis: handelshuur of niet?

Een zefstandige huurt een stukje van een grootwarenhuis om er handel te drijven in een product dat meestal niet binnen het assortiment valt van dat grootwarenhuis. Valt dit contract onder de bescherming van de handelshuurwet? Dat hangt af van de bijzondere omstandigheden en modaliteiten van de uitbating, en van de mogelijkheid  om een eigen cliënteel op te bouwen dat op beduidende wijze onderscheiden is van dat van het grootwarenhuis,  stelde het Hof van Cassatie onlangs.

Tags: Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Huur - eigendom - mede-eigendom, Private - Huur - eigendom - mede-eigendom (appartementen)

10.09.2014

Aanpassing van de intrestvoet inzake betalingsachterstand handelstransacties

De nieuwe interestvoet betalingsachterstand handelstransacties verscheen in het Belgisch Staatsblad van 5 september 2014.De interestvoet bedraagt voor het tweede semester 2014 7,50 % voor betalingsachterstand bij handelstransacties in uitvoering van overeenkomsten gesloten voor 16 maart 2013, en  voor het tweede semester 2014 8,50 % voor betalingsachterstand bij handelstransacties in uitvoering van overeenkomsten, gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen

10.09.2014

Advocatenvennootschap en wijziging bevoegdheid van Rechtbank van Koophandel - Gevolg

Zoals eerder al aangegeven wordt de bevoegdheid van de rechtbank van Koophandel uitgebreid;

Eén van de gevolgen is dat niet meer de burgerlijke rechtbank bevoegd is, en dat zulks aandacht verdient bij de invulling van het rechtspersonenregister. Dezelfde aandacht verdient de wijziging in de benaming.

Lees meer

Tags: Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen, Public - Deontologie van de advocaat