Actuele info

14.02.2019

Consenso groeit!

Consenso groeit met u mee om u nog beter van dienst te zijn in de toekomst. Met  Bart Windey en zijn collega’s Sofie Gerkens, Fréderique Sternotte & Steffy Mulders verwelkomen we in totaal vier nieuwe aanwinsten in ons team. Bart is een autoriteit op het vlak van ondernemingsrecht en heeft als speerpunt de overdracht van ondernemingen (M&A) en het ruimere vennootschapsrecht.

Lees meer

Tags: ConSenso nieuws

19.01.2019

Nieuwe rechten en plichten in het huurrecht voor Vlaanderen.

Er is een nieuw Vlaams decreet van toepassing op de huurovereenkomsten voor woningen gesloten vanaf 1 januari 2019.

Er zijn veranderingen in de regeling rond het overlijden van de huurder, de redactie van de tekst van de overeenkomst, medehuur zoals bij huwelijk samenwoonst, echtscheiding, en de mogelijkheid van kortgeding. Ook de huurwaarborgregeling wordt gewijzigd, waarbij de maximumwaarborg wordt verhoogd naar drie maanden.

Dit nieuwe huurdecreet is van toepassing op woninghuurovereenkomsten voor woningen gelegen in Vlaanderen en  voor de overeenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2019.

Felix Ruysschaert

felix.ruysschaert@consenso.be


 

Lees meer

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Huur - eigendom - mede-eigendom, Private - Huur - eigendom - mede-eigendom (appartementen)

19.12.2018

Advies AG-HvJ: Beheerder van website is medeverantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens via Like-knop

De beheerder van een website die de plug-in van een derde zoals de Like-Knop van Facebook op zijn website heeft opgenomen waardoor de persoonsgegevens van de gebruiker worden verzameld en doorgezonder, is, volgens de advocaat-generaal van het Hof van Justitie, medeverantwoordelijke voor die fase van de gegevensverwerking.

Dit betekent dat degene die (mede) verantwoordelijk is voor de verwerking kan worden aangesproken op die bewerking of dat geheel van bewerkingen waarvoor hij het doel en de middelen deelt of mede bepaalt, voor zover het de desbetreffende bewerking betreft.

Stijn Tutenel

stijn.tutenel@consenso.be

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT

17.09.2018

De ondernemingsrechtbank kom er op 1 november 2018 aan!.

Op 1 november 2018 verandert de rechtbank van koophandel van naam en wordt vanaf dan "Ondernemingsrechtbank" genoemd. Er is echter veel maar aan de hand dan een naamswijziging.

Het begrip onderneming is intussen erg verbreed, en bijvoorbeeld ook de VZW en de vrije beroepen vallen onder het begrip onderneming. Wat betekent dat de ondernemingsrechtbank, nu nog de rechtbank van koophandel al  voor hun geschillen bevoegd is, en niet meer de burgerlijke rechter.

Mr. Bernard Mailleux

Lees meer

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Ondernemingen in moeilijkheden, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen