Actuele info

05.02.2021

Wie het maskertje past … draagt het vanaf nu ALTIJD

Op de wekelijkse persconferentie van Sciensano van 2 februari heeft viroloog Steven Van Gucht het nieuwe advies van de Risk Assessment Group aangekondigd. Opmerkelijk is dat de RAG adviseert om steeds een mondmasker te dragen op de werkvloer, ook al kan men de anderhalve meter-maatregel naleven.

 

De Generieke Gids, in haar derde versie, beveelt het mondmasker enkel aan als de 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd. Die aanbeveling wordt nu dus versterkt door de RAG.

 

Misschien al even onverwacht was er plots, in de avond van 26 januari 2021, CAO 149 van de NAR die een specifiek kader voorziet voor het huidige coronatelewerk. Dit ‘coronatelewerk’ valt immers niet in te passen in het bestaande wettelijk kader rond telewerk. Meer daarover kan u eind van de maand vernemen in onze tweede webinar.

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

03.02.2021

Akkoord bij zelfstandige thuisverpleegkundigen en andere zorgverstrekkers.

VP+, een groepering van ondernemingen van, voor en met zelfstandige thuisverpleegkundigen en andere zorgverstrekkers in de thuisgezondheidszorg, vond onlangs de oplossing op maat bij ConSenso advocaten. Meester Janne Poets, gespecialiseerd in arbeids- en sociale zekerheidsrecht, assisteert de Hasseltse groepering vanaf nu bij juridische kwesties op en naast de werkvloer. Als empatisch advocaat benadert ze elke vraag met het nodige gezond verstand en zal ze steeds in eerste instantie nagaan of een minnelijke regeling tussen partijen mogelijk is.

Vanuit ConSenso onderstrepen wij het belang van dergelijke samenwerkingen die onze visie van een pragmatische aanpak enkel versterken. 

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

24.01.2021

Ook bouwpromotoren kunnen genieten van tijdelijke btw-verlaging voor afbraak en heropbouw tot en met 31 december 2022.

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft men met de Programmawet van 20 december 2020 de bouwsector een extra duwtje in de rug willen geven en heeft men de tariefverlaging van 6% voor afbraak en heropbouw van onroerende goederen uitgebreid tot het volledige grondgebied. Daarnaast werd er  voorzien in een tijdelijke tariefverlaging van 6% voor de levering van woningen die afgebroken en heropgebouwd werden.

Momenteel kan men dus niet alleen in de 32 centrumsteden onroerende goederen afbreken en heropbouwen met toepassing van een verlaagd btw-tarief van 6%, maar is dit ook in de rest van België mogelijk.

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming

04.01.2021

Nieuwe Corona Update wat betreft gerechtelijke uitvoeringsmogelijkheden

Bij wet van 20 december 2020 werd het moratorium, dat naar aanleiding van de eerste lockdown van kracht was, opnieuw ingevoerd en dit voor de periode vanaf 24.12.2020 tot en met 31.01.2021 waarbij een eventuele verlenging mogelijk is.

Inhoudelijk is het nieuwe moratorium quasi identiek aan het vorige.

 

Het blijft wel mogelijk om over te gaan tot aanmaning, dagvaarding, betekening van een uitvoerbare titel, bevel tot betalen, opstart van de ios-procedure, vaststellingen en dergelijke.

 

Een aantal uitvoeringsmaatregelen zijn echter conform de wet voorlopig niet toegelaten.

Wat betreft de natuurlijke personen worden de volgende maatregelen opgeschort:

-        loonoverdrachten van werknemers

-        bewarende en uitvoerende beslagen onder derden

-        omzettingen van bewarende beslagen in uitvoerende beslagen

-        uitvoerend roerend beslag

-        uitvoerend onroerend beslag op een onroerend goed dat de woonst betreft van de beslagene

-        hervatting van een procedure inzake uitvoerend roerend beslag zoals het stellen van een nieuwe verkoopdag, aanplakken, opladen en gerechtelijke openbare verkoop

-        uithuiszetting uit een adres waar de betrokkene is gedomicilieerd tenzij het pand reeds verlaten werd

Lees meer

Tags: Corporate - Ondernemingen in moeilijkheden, Private - Betalingsmoeilijkheden