Actuele info

13.08.2020

Zijn uw leverings- en factuurvoorwaarden nog geldig op 1 december 2020?

De wetgever heeft op basis van een Europese richtlijn zwaar ingegrepen in de regelgeving van overeenkomsten tussen ondernemingen. (B2B)

Een belangrijk luik wordt op 1 december 2020 van kracht.

Als in de overeenkomst voorwaarden zijn opgenomen die een kennelijk onevenwicht scheppen tussen de rechten en plichten van partijen, dan zijn die onrechtmatig, verboden en nietig…

 

Lees meer

Tags: Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen

18.03.2020

ConSenso in Covid 19 tijden.

Bij ConSenso blijven wij u tijdens de Covid 19 pandemie  met raad en daad bijstaan.

De gezondheid van ons cliënteel én onze medewerkers staat echter steeds centraal. Om die reden hebben wij dan ook conform de opgelegde regels  gepaste maatregelen genomen, en daarnaast het verlies aan beschikbaarheid tot een absoluut minimum  herleid:

Lees meer

Tags: ConSenso nieuws

23.01.2020

Nieuwe wet, nieuwe namen, nieuwe info voor de vennootschappen....

Sedert 1 januari 2020 is er een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing. Er verandert veel, maar ook de benaming en de afkorting.

Het nieuwe wetboek (afgekort  WVV)  vereist ook in artikel 2:20 WVV dat alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, verplicht heel wat informatie vermelden.

Lees meer

Tags: Corporate - Vennootschappen en Verenigingen

01.12.2019

Topper gezocht!

Topper gezocht!

Net je rechtendiploma op zak, een goed gevoel voor humor, enthousiast, leergierig en klaar om de juridische wereld te veroveren? Dan ben jij misschien de volgende topper die ons team zal vervoegen.

 

Lees meer

Tags: ConSenso nieuws

20.11.2019

BBI mag zonder toestemming data van belastingplichtige kopiëren in het kader van haar actief zoekrecht naar belastingfraude.

In België mogen ambtenaren van de bijzondere belastinginspectie tijdens een controlebezoek alle gegevens op een computer inzien en kopiëren. Hiervoor is geen toestemming vereist van de belastingplichtige. Dat blijkt uit een arrest van het Hof van Beroep te Brussel dat van begin oktober dateert.

Voor meer info:

Stijn Tutenel (ICT / IP) | Bart Smets (Fiscaal)

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT