Actuele info

ConSenso nieuws

21.06.2015 - ConSenso nieuws

ConSenso-advocaten actief in de Orde van Advocaten

Mr. Felix Ruysschaert is als oud-stafhouder opnieuw herkozen als lid in de Raad van Orde van de balie. Hij zetelt  ook al jaren in de Algemene  Vergadering van de  Orde van Vlaamse Balies.

De Raad van de Orde bestaat in Tongeren uit 14 verkozen  leden, en komt samen onder het voorzitterschap van de  Stafhouder, om er aangelegenheden die organisatie en werking van de  balie en de leden aanbelangen te regelen.

Mr. Victoria Roddi, lid van het bestuur van de conferentie van de Jonge Balie werd verkozen tot Voorzitter, en neemt vanaf 1 september 2015 haar taak op, samen met een vernieuwd bestuur.

Het bestuur van de Conferentie van de Jonge Balie van Tongeren bestaat uit twaalf jonge advocaten die verkozen worden uit en door de Conferentie. Het bestuur van de Conferentie heeft diverse taken: Het geven of organiseren van vormingen, het wegwijs maken van de stagiairs, belangenbehartiging, het verbeteren van de contacten tussen balies, enz...

Beide advocaten treden hiermee in de voetsporen van verschillende kantoorgenoten en stichters.