Actuele info

12.03.2021 - Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy

De toestemming van de auteursrechthebbende

SPK meende echter dat dergelijke bijkomende bepaling niet redelijk was, ingevolge waarvan SPK een vordering heeft ingesteld bij de bevoegde instantie om VG Bild-Kunst te verplichten de licentie te verlenen zonder bijkomende voorwaarden in het kader van framing.

De Duitse rechter stelde een prejudiciële vraag aan het Hof van Justite inzake de kwalificatie van framing als een mededeling aan het publiek in de zin van Richtlijn 2001/29/EG.

Het Hof van Justitie oordeelde op 9 maart 2021 dat het opnemen van beschermde werken door middel van framing en de ter beschikking stellen ervan aan het publiek een mededeling aan het publiek uitmaakt als zulks ervoor zorgt dat de beschermingsmaatregelen van de auteursrechthebbende omzeild worden.

Indien de auteursrechthebbende van meet af aan beperkende maatregelen heeft opgelegd in verband met de openbaarmaking van zijn werken, heeft hij er namelijk niet mee ingestemd dat zijn werken vrij aan het publiek meegedeeld konden worden. De toegang tot zijn werken werd immers beperkt tot de gebruikers van die bepaalde website.

De toestemming van de auteursrechthebbende is dan ook vereist voor de mededeling van zijn werken aan een nieuw publiek door middel van framing.

Het Hof legt de rechten van de auteursrechthebbende enigszins aan banden, daar hij zijn toestemming niet mag beperken door andere middelen dan doeltreffende technische maatregelen. Deze technische maatregelen maken het immers mogelijk om na te gaan of de rechthebbende zich wilde verzetten tegen framing van zijn beschermde werken.

Katrien Loyens