Actuele info

Private - Fiscaal recht & vermogensplanning

02.02.2015 - Private - Familiale geschillen & bemiddeling, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning

"Miserietaks" bij overname van onroerend aandeel soms meer dan gehalveerd.

Het verdelingsrecht of de verdeeltaks is een belasting of een registratierecht die verschuldigd is als men uit onverdeeldheid treedt. 

De verlaging naar 1 % (komende van 2,5 %) is enkel van toepassing indien de verdeling voortvloeit uit echtscheiding of beëindiging van de wettelijke samenwoning.

Het wordt dus enkel voorzien voor de doelgroep die vóór 01/01/2015 genoot van het abattement van 50.000 € vrijstelling van registratierechten.

De datum van inwerkingtreding dient strikt gezien te worden. Enkel de overeenkomsten ingeleid na 01/01/2015 komen in aanmerking voor de verlaagde verdeeltaks.

Mr. Elke Steegen