30.11.21

Daalt tarief verkooprecht vanaf 1 januari 2022?

Wordt het tarief verkooprecht vanaf 1 januari 2022 maar 3% bij aankoop enige eigen woning?

Dit tarief zal van toepassing zijn op de natuurlijke persoon die een woning of appartement koopt in volle eigendom en binnen de drie jaar na de notariële akte zijn inschrijving neemt in het bevolkingsregister op het adres van het gekochte goed. De datum van de authentieke akte zal bepalend zijn voor de vraag of u kan genieten van het nieuwe verlaagd tarief van 3%. Om van dit verlaagd tarief te kunnen genieten, mag u geen verhinderend bezit (volle eigendom van een andere woning of bouwgrond in België of buitenland) hebben op datum van de ondertekening van de authentieke akte. De termijn om dergelijk verhinderend bezit te verkopen om toch te kunnen genieten van het verlaagd tarief zal verlengd worden van één jaar tot twee jaar na datum van het verlijden van de authentieke akte.

 

Hier tegenover staat dat het basistarief (bijvoorbeeld bij de aankoop van een tweede eigendom of bouwgrond) zal stijgen van 10% naar 12%.  Voor deze tariefverhoging zal de datum van ondertekening van de compromis doorslaggevend zijn, zodat kopers van een bouwgrond of tweede verblijf best hun compromis nog in 2021 ondertekenen. De meeneembaarheid, waarbij u het verkooprecht ten belope van maximum 13.000 euro bij aankoop van een eerste woning onder bepaalde voorwaarden kan verrekenen bij de aankoop van een volgende woning, zal uitdoven om op 1 januari 2024 te verdwijnen.

De Vlaamse Belastingdienst benadrukt dat de nieuwe regeling in het voordeel zal zijn van zoveel mogelijk kopers door specifieke inwerkingtredingsbepalingen, maar dat er nog geen definitieve wetgeving voorhanden is.

Wij volgen dit verder voor u op en houden u op de hoogte!

Meer ConSenso-nieuws

Boekhoudkundige stukken langer bijhouden, bezwaartermijn verlengd & meer tijd voor de fiscus om controles uit te voeren!

Boekhoudkundige stukken langer bijhouden, bezwaartermijn verlengd & meer tijd voor de fiscus om controles uit te voeren!

27.01
Aankondiging nieuwe vennoten

Aankondiging nieuwe vennoten

03.01
Advocatenbureau ConSenso neemt het persoonlijk.

Advocatenbureau ConSenso neemt het persoonlijk.

02.09 - Lees hier ons persbericht.