Actuele info

ConSenso - opleidingen & cursussen

11.06.2021

Vorming zelfstandig verpleegkundigen.

Janne Poets, gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheid zal op 15 juni as. een vorming geven aan zelfstandig verpleegkundigen aangesloten bij VP+. VP+ is een dienstverlener met één duidelijk doel : het bieden van de perfecte ondersteuning aan de thuisgezondheidszorg, haar zorgverstrekkers en haar cliënten.

 

Het vormingsmoment van 15 juni beoogt de verpleegkundigen meer inzichten te geven in hun onderlinge samenwerking, op juridisch vlak, en zal stilstaan bij het nut van een goede overeenkomst tussen partijen.

Voor meer info:

https://www.vpplus.be/bookings-checkout/samenwerkings-overeenkomst-of-niet-1?referral=service_list_widget

Tags: ConSenso - opleidingen & cursussen, Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

09.04.2019

Nieuwigheden vennootschapsrecht.

Bart Smets van Consenso-advocaten zal op 22 mei (Heverlee) en op 23 mei (Antwerpen) de  belangrijkste wijzigingen en ontwikkelingen bespreken op wetgevend en jurisprudentieel vlak  die zich recent hebben voorgedaan op vlak van het vennootschapsrecht.

In dit seminarie zullen de overgangsbepalingen van de nieuwe vennootschapswet worden toegelicht evenals de eventuele acties die kunnen en moeten worden ondernomen.

Tevens zal de relevante rechtspraak die in 2018 is verschenen worden besproken. Zullen hierbij o.m. aan bod komen:

  • bestuur en belangenconflicten;
  • misbruik van meerderheid;
  • de algemene vergadering: verloop en oproeping;
  • bestuurdersaansprakelijkheid;
  • knelpunten bij aandelentransacties;
  • ontbinding;
  • overdrachten van aandelen: clausules en garanties

Lees meer

Tags: ConSenso - opleidingen & cursussen

20.03.2019

Mrs. Bart Windey en Bart Smets over de nieuwe kapitaalloze bv in de (fiscale) praktijk.

De beide Consenso advocaten spreken voor de fiscale club UCCL te Leuven. Ze benaderen er de nieuwe rechtsvorm van de onderneming vanuit de praktijk.

Naast de concrete wijzigingen bij de oprichting, handelen ze ook over het gewijzigde fiscale regime.

https://www.ucll.be/studeren/navorming/fiscaleclubleuven/fiscaleclubleuven-voorjaar2019/fiscaleclubleuven-voorjaar2019-kapitaallozebv

Lees meer

Tags: ConSenso - opleidingen & cursussen, Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning

11.12.2014

Bernard Mailleux & Bart Smets co-auteur in Duiding, Deontologie Juridische beroepen: Advocatuur, Larcier 2014.

Larcier zal in februari een handboek uitgeven waarin de deontologie van de advocaat behandeld wordt. Het naslagwerk bespreekt de relevante wetgeving en reglementen in verband met de deontologie van de advocatuur aan de hand van rechtspraak en rechtsleer. De ConSenso advocaten behandelen het beroepsgeheim en de gerechtelijke mandaten.

Lees meer

Tags: ConSenso - opleidingen & cursussen, ConSenso nieuws, Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning, Public - Deontologie van de advocaat