Actuele info

Corporate - Vennootschappen en Verenigingen

23.01.2020 - Corporate - Vennootschappen en Verenigingen

Nieuwe wet, nieuwe namen, nieuwe info voor de vennootschappen....

De ‘bvba’ verdwijnt en heet nu ‘bv’ (besloten vennootschap), ongeacht of je al de statuten wijzigde of niet.
Hetzelfde geldt voor de ’cvba’ die ‘cv’ (coöperatieve vennootschap) wordt, de ‘Comm.V.’ wordt ‘CommV’ (commanditaire vennootschap) en de ‘V.O.F.’ wordt ‘VOF’(vennootschap onder firma).

De afkorting ‘nv’ (naamloze vennootschap)  blijft ongewijzigd.

Het nieuwe wetboek (afgekort  WVV)  vereist in artikel 2:20 WVV dat alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, de volgende gegevens vermelden:

1° de naam van de rechtspersoon;

2° de rechtsvorm, voluit of afgekort;

3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon;

4° het ondernemingsnummer;

5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon;

6° in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon;

7° in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.

Bernard Mailleux