Actuele info

19.01.2019 - ConSenso nieuws, Corporate - Huur - eigendom - mede-eigendom, Private - Huur - eigendom - mede-eigendom (appartementen)

Nieuwe rechten en plichten in het huurrecht voor Vlaanderen.

Er is een nieuw Vlaams decreet van toepassing op de woninghuurovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019.

De algemene basis sluit aan bij de federale huurwetgeving, doch een aantal zaken zijn grondig gewijzigd, zoals de huurwaarborg, de lening daarvoor, de regeling bij overlijden van de verhuurder of de huurder en de medehuur.

Dit nieuwe huurdecreet is van toepassing op huurovereenkomsten voor woningen gelegen in Vlaanderen en  voor de overeenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2019.

Er zal bijgevolg nog enige tijd een dubbele regelgeving blijven bestaan.De tekst hierna gaat enkel over de nieuwe overeenkomsten.

De huurovereenkomsten zullen thans in een verkorte versie kunnen opgesteld worden, omdat er enkel dient verwezen te worden naar een begrijpelijke  toelichting, terug te vinden op de website van de Vlaamse regering.

Het maximum voor de huurwaarborg wordt opgetrokken naar een bedrag gelijk aan drie maanden huur.

Bij overlijden van de huurder zal de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden zijn op het einde van de tweede maand na het overlijden van de laatste huurder, tenzij de erfgenamen verklaren de huurovereenkomst voort te zetten.

Er is ook de mogelijkheid om een kortgedingprocedure te voeren voor de zaken die de vrederechter spoedeisend acht. Bij gebrek aan concrete voorbeelden zullen de komende maanden uitwijzen wat de vrederechters als spoedeisend beschouwen.

Bij de medehuur zijn nieuwe regels zoals huurovereenkomsten afgesloten voor en na een huwelijk en/of samenwoning, wettelijk dan wel feitelijk en anderzijds de situatie in geval van beëindiging van het huwelijk of de wettelijke of feitelijke samenwoning.

Felix Ruysschaert

felix.ruysschaert@consenso.be