Actuele info

12.11.2020 - Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Overheidsopdrachten & overheidscontracten

Met grote stappen snel thuis: tijdrovende vergunningsprocedure moet wijken voor hoognodige ondersteuning zorgsector

Het aanvragen van een dergelijke vergunning neemt doorgaans meerdere maanden in beslag, denk maar aan verplichte elementen zoals het voeren van een openbaar onderzoek, het inwinnen van adviezen en de verschillende termijnen die hiermee gepaard gaan.

Het is overduidelijk dat deze tijd er niet is. De Vlaamse Regering riep daarom, met haar besluit van 27 oktober 2020, de civiele noodsituatie uit. Deze heeft op 30 oktober 2020 een aanvang genomen en zal al zeker voor 120 dagen gelden. Het is op basis van deze civiele noodsituatie dat artikel 4 van het Nooddecreet van 20 maart 2020 wordt geactiveerd en de volgende bepaling van kracht is:

Constructies, functiewijzigingen en exploitaties die tot doel hebben geneesmiddelen en medisch materiaal te maken, of de ziekenhuiscapaciteit en de capaciteit van andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen of onderzoeksinstellingen te verhogen of te verbeteren,  kunnen nu gebeuren zonder omgevingsvergunning of omgevingsmelding.

Heeft u vragen omtrent de impact van COVID-19 op uw aanvraagprocedure, contacteer ons gerust!

Nina Baeten