Contact info

Kantoor Genk
Henri Fordlaan 47
B-3600 Genk
E info@consenso.be ; voornaam.naam@consenso.be;
T +32(0)89 32 29 10
F +32(0)89 41 37 97

Kantoor Tongeren
Piepelpoel 13
B-3700 Tongeren
E info@consenso.be; voornaam.naam@consenso.be
T +32(0)12 39 83 70
F +32(0)12 39 83 71

Actuele info

 • 19.01.2019 — Nieuwe rechten en plichten in het huurrecht voor Vlaanderen.

  Er is een nieuw Vlaams decreet van toepassing op de huurovereenkomsten voor woningen gesloten vanaf 1 januari 2019.

  Er zijn veranderingen in de regeling rond het overlijden van de huurder, de redactie van de tekst van de overeenkomst, medehuur zoals bij huwelijk samenwoonst, echtscheiding, en de mogelijkheid van kortgeding. Ook de huurwaarborgregeling wordt gewijzigd, waarbij de maximumwaarborg wordt verhoogd naar drie maanden.

  Dit nieuwe huurdecreet is van toepassing op woninghuurovereenkomsten voor woningen gelegen in Vlaanderen en  voor de overeenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2019.

  Felix Ruysschaert

  felix.ruysschaert@consenso.be


   

  Lees meer

 • 19.12.2018 — Advies AG-HvJ: Beheerder van website is medeverantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens via Like-knop

  De beheerder van een website die de plug-in van een derde zoals de Like-Knop van Facebook op zijn website heeft opgenomen waardoor de persoonsgegevens van de gebruiker worden verzameld en doorgezonder, is, volgens de advocaat-generaal van het Hof van Justitie, medeverantwoordelijke voor die fase van de gegevensverwerking.

  Dit betekent dat degene die (mede) verantwoordelijk is voor de verwerking kan worden aangesproken op die bewerking of dat geheel van bewerkingen waarvoor hij het doel en de middelen deelt of mede bepaalt, voor zover het de desbetreffende bewerking betreft.

  Stijn Tutenel

  stijn.tutenel@consenso.be

  Lees meer

 • 26.10.2018 — ICOR conferentie

  Mr. Steven Van Geeteruyen zal op 23 november 2018, in het Vlaams Parlement, spreken tijdens de ICOR conferentie "Onderwijs in Vlaanderen, 30 jaar na Grondwetsherziening en 60 jaar na Schoolpact".

  Inschrijven voor de conferentie kan via de website https://www.uantwerpen.be/nl/formulieren/extern/icor-conferentie-2018/inschrijven/

  Lees meer

 • 25.09.2018 — Het UBO-Register komt eraan.

  De overheid wil weten welke natuurlijke personen achter  vennootschappen, verenigingen,  trusts en andere vermogensentiteiten zitten. Daarom wordt U verplicht de "uiteindelijke begunstigde" te melden aan het UBO-register. De straffen bij nalatigheid zijn niet min: tot 50.000,- euro boetes, en voor de bestuurders kan het bovenop tot 40.000,- euro oplopen.

  Overheden, en ook de beroepen die onderworpen zijn aan preventieve witwaswetgeving hebben bovendien een inzagerecht. Maar ook de gewone burger heeft beperkte toegang.

  Bernard Mailleux

  Lees meer

 • 17.09.2018 — De ondernemingsrechtbank kom er op 1 november 2018 aan!.

  Op 1 november 2018 verandert de rechtbank van koophandel van naam en wordt vanaf dan "Ondernemingsrechtbank" genoemd. Er is echter veel maar aan de hand dan een naamswijziging.

  Het begrip onderneming is intussen erg verbreed, en bijvoorbeeld ook de VZW en de vrije beroepen vallen onder het begrip onderneming. Wat betekent dat de ondernemingsrechtbank, nu nog de rechtbank van koophandel al  voor hun geschillen bevoegd is, en niet meer de burgerlijke rechter.

  Mr. Bernard Mailleux

  Lees meer